EucharystiaEucharystia
Dni powszednie: 6.30; 8.00; 15.00; 17.00; 18.30
Niedziele: 6.30; 10.00; 12.00 - dolny kościół
8.00; 9.30; 11.00; 12.30; 14.00; 17.00; 18.30; 20.00 - górny kościół
KRZYZ

Bierzmowanie

Przygotowanie bezpośrednie kandydatów do Sakramentu Bierzmowania w parafii Matki Bożej Saletyńskiej w Rzeszowie odbywa się w klasie VII i VIII szkoły podstawowej. Zapisy odbywają się w klasie VII, miejscem przygotowania jest parafia zamieszkania, chodzi bowiem o włączenie kandydata w życie jego parafii.

Warunki dopuszczenia do Sakramentu Bierzmowania:

 1. osobiste zgłoszenie się przez kandydata i wypełnienie formularza
 2. regularny udział i właściwe zachowanie w:
  - spotkaniach formacyjnych,
  - Mszy św. niedzielnej i świątecznej, razem z Rodzicami, nabożeństwach
  - celebracjach liturgicznych, rekolekcjach lub dniach skupienia
 3. comiesięczna spowiedź,
 4. co najmniej ocena dostateczna z religii,
 5. pozytywna opinia katechety, animatora i księdza prowadzącego,
 6. aktywne włączanie się w życie parafii,
 7. dostarczenie metryki chrztu św. (dot. młodzieży, która otrzymała chrzest poza naszą parafią),
 8. rozmowa kwalifikacyjna i rozpoznanie odpowiedniej dojrzałości religijnej kandydata.

Wymagania stawiane świadkom Bierzmowania:

 1. świadkami Bierzmowania powinni być rodzice chrzestni, o ile w dalszym ciągu są wierzącymi i praktykującymi katolikami,
 2. jeśli chrzestni nie mogą podjąć się tego zadania, to może być osoba która przyjęła sakramenty inicjacji chrześcijańskiej,
 3. ukończyła 16 rok życia i jest wierzącym i praktykującym katolikiem,
 4. w sytuacjach wyjątkowych – rodzeństwo.

Odpowiedzialnym za przygotowanie do Sakramentu Bierzmowania jest ks. Marek Turoń MS.

Z Katechizmu Kościoła Katolickiego:

1304 Bierzmowanie wyciska w duszy niezniszczalny znak „znamię”, pieczęć Ducha Świętego, która jest symbolem całkowitej przynależności do Chrystusa i trwałego oddania się na Jego służbę.
1294 Całe bogactwo znaczeniowe namaszczenia oliwą można odnaleźć w życiu sakramentalnym. Namaszczenie katechumenów olejem przed chrztem oznacza oczyszczenie i umocnienie. Namaszczenie chorych wyraża uzdrowienie i pociechę; namaszczenie krzyżmem świętym po chrzcie, podczas bierzmowania i udzielania sakramentu święceń jest znakiem konsekracji. Bierzmowanie sprawia, że chrześcijanie, to znaczy ci, którzy zostali namaszczeni, uczestniczą głębiej w posłaniu Jezusa Chrystusa i w pełni Ducha Świętego, którą On posiada, aby całe ich życie wydawało "miłą Bogu wonność Chrystusa".

msze swiete

spowiedz

baner numer konta

Z historii parafii

Dzieje parafii pw. Matki Bożej Saletyńskiej w Rzeszowie sięgają roku 1931. Znany rzeszowianin, ks. prałat Julian Łukaszkiewicz, z okazji 50-lecia kapłaństwa, w dniu 8 września 1931 roku, zakupił 2 morgi placu przy ul. Dąbrowskiego 59 z zamiarem założenia zakładu wychowawczego i sierocińca dla chłopców zaniedbanych, a pragnących uczyć się rzemiosła. Po zebraniu stosownych funduszy przystąpiono do budowy domu. 13 czerwca 1932 roku dziekan rzeszowski, ks. Michał Tokarski, poświęcił fundamenty pod przyszły zakład wychowawczy.

Czytaj więcej...

pismo swiete