EucharystiaEucharystia
Dni powszednie: 6.30; 8.00; 15.00; 17.00; 18.30
Niedziele: 6.30; 10.00; 12.00 - dolny kościół
8.00; 9.30; 11.00; 12.30; 14.00; 17.00; 18.30; 20.00 - górny kościół
KRZYZ

Wielki Czwartek - Parafia M. B. Saletyńskiej w Rzeszowie

Rozpocznie się 29 marca 2018 r.
Transmisja wielkoczwartkowej Liturgii Wieczerzy Pańskiej, pamiątki ustanowienia Eucharystii i kapłaństwa przez Chrystusa. Transmitujemy z Sanktuarium Matki Bożej Saletyńskiej w Rzeszowie.
Realizacja telewizyjna oraz strumieniowanie wykonuje Zespół Szkół Elektronicznych w Rzeszowie - http://elektronik.rzeszow.pl

Media

msze swiete

spowiedz

siostry saletynki

baner numer konta

Z historii parafii

Dzieje parafii pw. Matki Bożej Saletyńskiej w Rzeszowie sięgają roku 1931. Znany rzeszowianin, ks. prałat Julian Łukaszkiewicz, z okazji 50-lecia kapłaństwa, w dniu 8 września 1931 roku, zakupił 2 morgi placu przy ul. Dąbrowskiego 59 z zamiarem założenia zakładu wychowawczego i sierocińca dla chłopców zaniedbanych, a pragnących uczyć się rzemiosła. Po zebraniu stosownych funduszy przystąpiono do budowy domu. 13 czerwca 1932 roku dziekan rzeszowski, ks. Michał Tokarski, poświęcił fundamenty pod przyszły zakład wychowawczy.

Czytaj więcej...

pismo swiete