EucharystiaEucharystia
Dni powszednie: 6.30; 8.00; 15.00; 17.00; 18.30
Niedziele: 6.30; 10.00; 12.00 - dolny kościół
8.00; 9.30; 11.00; 12.30; 14.00; 17.00; 18.30; 20.00 - górny kościół
KRZYZ

Wigilia Paschalna 2021 - Parafia MB Saletyńskiej w Rzeszowie - transmisja Liturgii

Wielki Piątek 2021 - Parafia MB Saletyńskiej w Rzeszowie - transmisja Liturgii

Wielki Czwartek 2021 - Parafia MB Saletyńskiej w Rzeszowie - transmisja Liturgii

Transmisja online 19.04.2020

14:00 - Eucharystia

15:00 - Koronka do Miłosierdzia Bożego

Wigilia Paschalna - Parafia MB Saletyńskiej w Rzeszowie - transmisja Liturgii 11.04.2020 godz. 21:00

Wielki Piątek - Parafia MB Saletyńskiej w Rzeszowie - transmisja Liturgii 10.04.2020 godz. 19:00

Strona 1 z 3

msze swiete

spowiedz

siostry saletynki

baner numer konta parafia

Z historii parafii

pismo swiete
Dzieje parafii pw. Matki Bożej Saletyńskiej w Rzeszowie sięgają roku 1931.
Znany rzeszowianin, ks. prałat Julian Łukaszkiewicz, z okazji 50-lecia kapłaństwa, w dniu 8 września 1931 roku, zakupił 2 morgi placu przy ul. Dąbrowskiego 59 z zamiarem założenia zakładu wychowawczego i sierocińca dla chłopców zaniedbanych, a pragnących uczyć się rzemiosła.
Po zebraniu stosownych funduszy przystąpiono do budowy domu.
13 czerwca 1932 roku dziekan rzeszowski, ks. Michał Tokarski, poświęcił fundamenty pod przyszły zakład wychowawczy.

Czytaj więcej...