EucharystiaEucharystia
Dni powszednie: 6.30; 8.00; 15.00; 17.00; 18.30
Niedziele: 6.30; 10.00; 12.00 - dolny kościół
8.00; 9.30; 11.00; 12.30; 14.00; 17.00; 18.30; 20.00 - górny kościół
KRZYZ
Czy dobrze się modlicie moje dzieci... La Salette 19 IX 1846

Ważna informacja. Słowo ks. Biskupa Ordynariusza

Drodzy Parafianie,

Sytuacja zmienia się z godziny na godzinę. Dlatego informujemy:

Słowo ks. Biskupa Ordynariusza:

Wszystkich Was, Drodzy Diecezjanie, w tym trudnym momencie naszego życia, obejmuję moją modlitwą. Chorych i cierpiących proszę, aby swoje cierpienia łączyli z Krzyżem Jezusa Chrystusa i składali w ofierze za Kościół i cały świat. Z żywą wiarą zaufajmy Bożej Opatrzności i w codziennej modlitwie polecajmy Bogu naszą Ojczyznę, nasze rodziny i nas samych.

         Wzywając orędownictwa naszej Matki i Królowej oraz wstawiennictwa naszych świętych Patronów, wszystkim z serca błogosławię.

         + Jan Wątroba

Biskup Rzeszowski

 

  1. Wszyscy wierni znajdujący się na terytorium Diecezji Rzeszowskiej mogą skorzystać z udzielonej przez Biskupa Rzeszowskiego dyspensy od obowiązku uczestnictwa we Mszy Świętej w niedziele i święta nakazane. Dyspensa jest ważna od dnia 28 marca br. aż do odwołania.
  2. Kościoły mają pozostać otwarte dla wiernych.
  3. Wierni są usilnie proszeni o zastosowanie się do przepisów państwowych. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 24 marca br. w okresie od 25.03.2020 do 11.04.2020 r. w trakcie sprawowania kultu może być obecnych do 5 uczestników nie licząc sprawującego kult i posługujących. Natomiast od dnia 12.04.2020 r. (Niedziela Zmartwychwstania) aż do odwołania w trakcie sprawowania kultu może być obecnych 50 osób (Zob. Rozporządzenie MZ z dnia 24 marca 2020 r., 1, p.4 w: DZ.U. z dnia 24 marca 2020 r., poz. 522). Przepisy te mają zastosowanie do wszelkiego rodzaju nabożeństw odprawianych w miejscach publicznie dostępnych (kościołach parafialnych, rektoralnych, kaplicach itp.). Należy wziąć pod uwagę, że przepisy te mogą podlegać zmianom.
  4. Odwołane są nabożeństwa Drogi Krzyżowej i Gorzkich Żali – od dzisiaj, czyli od 27 marca.
  5. Dyżury w konfesjonale na razie bez zmian. Prosimy o roztropność i rozważenie czy spowiedź jest konieczna. Przypominamy, że obowiązek spowiedzi wielkanocnej spełnić możemy od Środy popielcowej do Niedzieli Trójcy Świętej. Jest więc na to dużo czasu i nie musimy się spowiadać teraz, czyli w czasie epidemii i ograniczeń!
  6. Kancelaria parafialna – usilnie prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny. Komórka: (720 340 208). W sprawach naprawdę pilnych i wymagających osobistego kontaktu – pogrzeb, intencje mszalne, zaświadczenia, itp. – dyżur w kancelarii od wtorku do piątku od g. 16.00 do 17.00. (tylko godzinę!)
  7. Prosimy korzystać ze strony internetowej i ogłoszeń parafialnych, by być na bieżąco w sprawie naszej Parafii. Módlmy się o ustanie epidemii.

Misjonarze saletyni, Wasi duszpasterze

Księgarnia Saletina

msze swiete

spowiedz

siostry saletynki

fundi

Nowy numer Posłańca

ksiegarnia banerek

baner numer konta

Z historii parafii

pismo swiete
Dzieje parafii pw. Matki Bożej Saletyńskiej w Rzeszowie sięgają roku 1931.
Znany rzeszowianin, ks. prałat Julian Łukaszkiewicz, z okazji 50-lecia kapłaństwa, w dniu 8 września 1931 roku, zakupił 2 morgi placu przy ul. Dąbrowskiego 59 z zamiarem założenia zakładu wychowawczego i sierocińca dla chłopców zaniedbanych, a pragnących uczyć się rzemiosła.
Po zebraniu stosownych funduszy przystąpiono do budowy domu.
13 czerwca 1932 roku dziekan rzeszowski, ks. Michał Tokarski, poświęcił fundamenty pod przyszły zakład wychowawczy.

Czytaj więcej...