EucharystiaEucharystia
Dni powszednie: 6.30; 8.00; 15.00; 17.00; 18.30
Niedziele: 6.30; 10.00; 12.00 - dolny kościół
8.00; 9.30; 11.00; 12.30; 14.00; 17.00; 18.30; 20.00 - górny kościół
KRZYZ
Czy dobrze się modlicie moje dzieci... La Salette 19 IX 1846

Apelujemy o pozostanie w domach

Drodzy Parafianie,
Modlimy się za Was wszystkich: chorych, w podeszłym wieku, dzieci i młodzież, wszystkich zostających w domach, ale także za tych, co muszą pracować, za całą naszą Parafię.

Na razie posługujemy Wam bez żadnych ograniczeń, z wyjątkiem liczby uczestników nabożeństw, (do 50 osób). Ale apelujemy o pozostanie w domach i korzystanie z dyspensy od uczestnictwa we mszy św. niedzielnej. Tym bardziej w dni powszednie, kiedy nie ma obowiązku. Spowiadamy też, ale prosimy o rozwagę i odpowiedzialność. Niech to będą spowiedzi naprawdę z konieczności, z poważnych powodów. Wiecie przecież, że jakiekolwiek zachorowanie u nas we wspólnocie, spowoduje zamknięcie kościoła, kwarantannę i niemożliwość dalszej posługi.

Sytuacja w kraju zmienia się bardzo szybko. Prosimy o korzystanie z naszej strony internetowej i słuchanie ogłoszeń na bieżąco.

Prosimy o wolontariuszy do robienia zakupów osobom starszym w naszej Parafii. Są już pierwsi chętni i osoby proszące o taką pomoc.

Misjonarze Saletyni

Księgarnia Saletina

msze swiete

spowiedz

siostry saletynki

fundi

Nowy numer Posłańca

ksiegarnia banerek

baner numer konta

Z historii parafii

pismo swiete
Dzieje parafii pw. Matki Bożej Saletyńskiej w Rzeszowie sięgają roku 1931.
Znany rzeszowianin, ks. prałat Julian Łukaszkiewicz, z okazji 50-lecia kapłaństwa, w dniu 8 września 1931 roku, zakupił 2 morgi placu przy ul. Dąbrowskiego 59 z zamiarem założenia zakładu wychowawczego i sierocińca dla chłopców zaniedbanych, a pragnących uczyć się rzemiosła.
Po zebraniu stosownych funduszy przystąpiono do budowy domu.
13 czerwca 1932 roku dziekan rzeszowski, ks. Michał Tokarski, poświęcił fundamenty pod przyszły zakład wychowawczy.

Czytaj więcej...