EucharystiaEucharystia
Dni powszednie: 6.30; 8.00; 15.00; 17.00; 18.30
Niedziele: 6.30; 10.00; 12.00 - dolny kościół
8.00; 9.30; 11.00; 12.30; 14.00; 17.00; 18.30; 20.00 - górny kościół
KRZYZ
Czy dobrze się modlicie moje dzieci... La Salette 19 IX 1846

Wracamy do Parafii po wakacjach.

Oto przypomnienie i informacja o "małych" zmianach od 1 września.
  1. Porządek niedzielny: wracają msze w dolnym kościele o 10.00 i 12.00.
  2. Wraca msza święta codzienna o g. 17.00 w górnym kościele
  3. Wraca stały konfesjonał po południu, czyli od wtorku do piątku od 15.00 do 16.30.
  4. Kancelaria parafialna od 3 września czynna:
  • od wtorku do soboty od 9.00 do 10.00
  • oraz od  wtorku do piątku od 16.00 do 18.00.

Księgarnia Saletina

msze swiete

spowiedz

siostry saletynki

fundi

Nowy numer Posłańca

ksiegarnia banerek

baner numer konta

Z historii parafii

pismo swiete
Dzieje parafii pw. Matki Bożej Saletyńskiej w Rzeszowie sięgają roku 1931.
Znany rzeszowianin, ks. prałat Julian Łukaszkiewicz, z okazji 50-lecia kapłaństwa, w dniu 8 września 1931 roku, zakupił 2 morgi placu przy ul. Dąbrowskiego 59 z zamiarem założenia zakładu wychowawczego i sierocińca dla chłopców zaniedbanych, a pragnących uczyć się rzemiosła.
Po zebraniu stosownych funduszy przystąpiono do budowy domu.
13 czerwca 1932 roku dziekan rzeszowski, ks. Michał Tokarski, poświęcił fundamenty pod przyszły zakład wychowawczy.

Czytaj więcej...