EucharystiaEucharystia
Dni powszednie: 6.30; 8.00; 15.00; 17.00; 18.30
Niedziele: 6.30; 10.00; 12.00 - dolny kościół
8.00; 9.30; 11.00; 12.30; 14.00; 17.00; 18.30; 20.00 - górny kościół
KRZYZ
Czy dobrze się modlicie moje dzieci... La Salette 19 IX 1846

Adoracja

Wielki Czwartek

 • Godz. 21.00 - 23.00 – Adoracja indywidualna
 • Godz. 23.00 - 24-00 - Apostolstwo Modlitwy

Wielki Piątek

 • Godz. 6.00 - 7.00 - Róże Niewiast 1-5
 • Godz.  7.00 - 8.00 - Róże Niewiast 6-10
 • Godz.   8.00 - 9.00 - Adoracja indywidualna
 • Godz. 9.00 - 10.00 - Róże Niewiast 11- 15
 • Godz. 10.00 - 11.00 - Gimnazjum
 • Godz. 11.00 - 12.00 - Lektorzy, ministranci i aspiranci
 • Godz. 12.00 - 13.00 - Siostry zakonne
 • Godz. 13.00 - 14.00 - Mała Przystań
 • Godz. 14.00 - 21.00 - Adoracja indywidualna
 • Godz. 21.00 - 22.00 - Chór Parafialny
 • Godz. 22.00 - 23.00 - Adoracja indywidualna
 • Godz.. 23.00 - 24.00 - DA Rotunda

Wielka Sobota

 • Godz. 24.00 - 1.00 - Caritas Parafialna
 • Godz.   1.00 - 2.00 - Neokatechumenat
 • Godz. 2.00- 3.00 – Saletyńska Szkoła Nowej Ewangelizacji
 • Godz. 3.00 - 4.00 - Duszpasterstwo AA
 • Godz. 4.00 - 5.00 - Róże Mężczyzn 1- 5
 • Godz. 5.00 - 6.00 – Róże Niewiast 16-22
 • Godz. 6.00 - 7.00 – Koło Jasnogórskiej Rodziny Różańcowej
 • Godz. 7.00 - 8.00 - Kolo Misyjne i Pomocy Duszom Czyśćcowym
 • Godz.  8.00 - 9.00 - Adoracja indywidualna
 • Godz.  9.00 -10.00 - Odnowa w Duchu Świętym
 • Godz. 10.00 -11.00 - Lektorzy, ministranci i aspiranci
 • Godz. 11.00 -12.00 – Oaza
 • Godz. 12.00 -13.00 - Adoracja indywidualna
 • Godz. 13.00 -14.00 - Kręgi Oazy Rodzin
 • Godz. 14.00 -15.00 - Duszp. Osób Niepełnosprawnych
 • Godz. 15.00 -16.00 - Adoracja indywidualna zakończenie adoracji

Adorujący pozostawiają pół godziny na adorację w ciszy!!!

Księgarnia Saletina

msze swiete

spowiedz

siostry saletynki

fundi

Nowy numer Posłańca

ksiegarnia banerek

baner numer konta

Z historii parafii

Dzieje parafii pw. Matki Bożej Saletyńskiej w Rzeszowie sięgają roku 1931. Znany rzeszowianin, ks. prałat Julian Łukaszkiewicz, z okazji 50-lecia kapłaństwa, w dniu 8 września 1931 roku, zakupił 2 morgi placu przy ul. Dąbrowskiego 59 z zamiarem założenia zakładu wychowawczego i sierocińca dla chłopców zaniedbanych, a pragnących uczyć się rzemiosła. Po zebraniu stosownych funduszy przystąpiono do budowy domu. 13 czerwca 1932 roku dziekan rzeszowski, ks. Michał Tokarski, poświęcił fundamenty pod przyszły zakład wychowawczy.

Czytaj więcej...

pismo swiete