EucharystiaEucharystia
Dni powszednie: 6.30; 8.00; 15.00; 17.00; 18.30
Niedziele: 6.30; 10.00; 12.00 - dolny kościół
8.00; 9.30; 11.00; 12.30; 14.00; 17.00; 18.30; 20.00 - górny kościół
KRZYZ
Czy dobrze się modlicie moje dzieci... La Salette 19 IX 1846

Życzenia świąteczne i noworoczne

Kochani Parafianie i wszyscy mili Goście!

Tegorocznym Adwentem rozpoczęliśmy w Kościele nowy rok duszpasterski, który myśli  i serca ludzi wierzących kieruje na Osobę Ducha Świętego.

Jego hasło brzmi: „Jesteśmy napełnieni Duchem Świętym”.

Duch Święty posłany przez Ojca i Syna – pochodzący od Nich przez tchnienie miłości, to podstawowa tajemnica naszego zbawienia.

Duch Święty stał się przez  to tchnienie źródłem Bożego życia dla każdego wierzącego.

Ważne jest, abyśmy w tym czasie oczekiwania na Boże Narodzenie umieli odkryć obecność Ducha Świętego wraz z Jego darami w naszym życiu.

Kochani, szczególnie Duch Święty może Wam pomóc w odczytaniu odpowiedzi na pytania o sens życia i skierować Wasze spojrzenie na objawienie Bożej miłości w Żłóbku Betlejemskim.

Duch Święty pozwoli uwierzyć w doskonałą miłość Boga konkretnie do każdego z Was.

Takiej miłości można zawierzyć całe swoje dotychczasowe i przyszłe życie z radościami, a także z trudnościami, które spotykamy każdego dnia. To wszystko może złączyć Ciebie z Jezusem od momentu urodzin w żłobku zwierzęcym poprzez Ukrzyżowanie, ale prowadzące do Zmartwychwstania Chrystusa i każdego z nas, jeżeli przylgniemy do Niego.

Tylko połączenie z miłością Jezusa nadaje sens tego wszystkiego, czego doświadczamy w życiu.

Napełnieni Duchem Świętym możemy na co dzień świadczyć o Chrystusie „owocami Ducha Świętego” – miłością, zrozumieniem i wyrozumiałością dla najbliższych, cierpliwością w przeżywaniu trudów codziennego dnia, pokorą w znoszeniu zależności od innych, wdzięcznością, umiejętnością współodczuwania i uczenia najbliższych doceniania wagi przeżywanego czasu i radości z darowanej każdemu z nas kolejnej minuty życia.

Możecie stać się źródłem mocy, a także i nawróceniem dla innych.

Niech Boże Narodzenie będzie okazją do świętowania i przeżywania prawdy o nieskończonej miłości Boga względem człowieka, a  Boża Dziecina rozpromieni i swoim blaskiem Wasze życie, doda sił i ufności, otoczy opieką.

 

Nowy Rok 2018, do którego zmierzamy, niech będzie czasem pełnienia woli naszego Ojca.

 

 

W imieniu Księży Saletynów

w pamięci modlitewnej z życzeniami świątecznymi

– ks. Zbigniew Wal MS.

Księgarnia Saletina

msze swiete

spowiedz

siostry saletynki

fundi

Nowy numer Posłańca

ksiegarnia banerek

baner numer konta

Z historii parafii

Dzieje parafii pw. Matki Bożej Saletyńskiej w Rzeszowie sięgają roku 1931. Znany rzeszowianin, ks. prałat Julian Łukaszkiewicz, z okazji 50-lecia kapłaństwa, w dniu 8 września 1931 roku, zakupił 2 morgi placu przy ul. Dąbrowskiego 59 z zamiarem założenia zakładu wychowawczego i sierocińca dla chłopców zaniedbanych, a pragnących uczyć się rzemiosła. Po zebraniu stosownych funduszy przystąpiono do budowy domu. 13 czerwca 1932 roku dziekan rzeszowski, ks. Michał Tokarski, poświęcił fundamenty pod przyszły zakład wychowawczy.

Czytaj więcej...

pismo swiete