EucharystiaEucharystia
Dni powszednie: 6.30; 8.00; 15.00; 17.00; 18.30
Niedziele: 6.30; 10.00; 12.00 - dolny kościół
8.00; 9.30; 11.00; 12.30; 14.00; 17.00; 18.30; 20.00 - górny kościół
KRZYZ
Czy dobrze się modlicie moje dzieci... La Salette 19 IX 1846

Życzenia świąteczne i noworoczne

Kochani Parafianie i wszyscy mili Goście!

Tegorocznym Adwentem rozpoczęliśmy w Kościele nowy rok duszpasterski, który myśli  i serca ludzi wierzących kieruje na Osobę Ducha Świętego.

Jego hasło brzmi: „Jesteśmy napełnieni Duchem Świętym”.

Duch Święty posłany przez Ojca i Syna – pochodzący od Nich przez tchnienie miłości, to podstawowa tajemnica naszego zbawienia.

Duch Święty stał się przez  to tchnienie źródłem Bożego życia dla każdego wierzącego.

Ważne jest, abyśmy w tym czasie oczekiwania na Boże Narodzenie umieli odkryć obecność Ducha Świętego wraz z Jego darami w naszym życiu.

Kochani, szczególnie Duch Święty może Wam pomóc w odczytaniu odpowiedzi na pytania o sens życia i skierować Wasze spojrzenie na objawienie Bożej miłości w Żłóbku Betlejemskim.

Duch Święty pozwoli uwierzyć w doskonałą miłość Boga konkretnie do każdego z Was.

Takiej miłości można zawierzyć całe swoje dotychczasowe i przyszłe życie z radościami, a także z trudnościami, które spotykamy każdego dnia. To wszystko może złączyć Ciebie z Jezusem od momentu urodzin w żłobku zwierzęcym poprzez Ukrzyżowanie, ale prowadzące do Zmartwychwstania Chrystusa i każdego z nas, jeżeli przylgniemy do Niego.

Tylko połączenie z miłością Jezusa nadaje sens tego wszystkiego, czego doświadczamy w życiu.

Napełnieni Duchem Świętym możemy na co dzień świadczyć o Chrystusie „owocami Ducha Świętego” – miłością, zrozumieniem i wyrozumiałością dla najbliższych, cierpliwością w przeżywaniu trudów codziennego dnia, pokorą w znoszeniu zależności od innych, wdzięcznością, umiejętnością współodczuwania i uczenia najbliższych doceniania wagi przeżywanego czasu i radości z darowanej każdemu z nas kolejnej minuty życia.

Możecie stać się źródłem mocy, a także i nawróceniem dla innych.

Niech Boże Narodzenie będzie okazją do świętowania i przeżywania prawdy o nieskończonej miłości Boga względem człowieka, a  Boża Dziecina rozpromieni i swoim blaskiem Wasze życie, doda sił i ufności, otoczy opieką.

 

Nowy Rok 2018, do którego zmierzamy, niech będzie czasem pełnienia woli naszego Ojca.

 

 

W imieniu Księży Saletynów

w pamięci modlitewnej z życzeniami świątecznymi

– ks. Zbigniew Wal MS.

Księgarnia Saletina

msze swiete

spowiedz

siostry saletynki

baner numer konta parafia

Nowy numer Posłańca

ksiegarnia banerek

fundi

Z historii parafii

pismo swiete
Dzieje parafii pw. Matki Bożej Saletyńskiej w Rzeszowie sięgają roku 1931.
Znany rzeszowianin, ks. prałat Julian Łukaszkiewicz, z okazji 50-lecia kapłaństwa, w dniu 8 września 1931 roku, zakupił 2 morgi placu przy ul. Dąbrowskiego 59 z zamiarem założenia zakładu wychowawczego i sierocińca dla chłopców zaniedbanych, a pragnących uczyć się rzemiosła.
Po zebraniu stosownych funduszy przystąpiono do budowy domu.
13 czerwca 1932 roku dziekan rzeszowski, ks. Michał Tokarski, poświęcił fundamenty pod przyszły zakład wychowawczy.

Czytaj więcej...