EucharystiaEucharystia
Dni powszednie: 6.30; 8.00; 15.00; 17.00; 18.30
Niedziele: 6.30; 10.00; 12.00 - dolny kościół
8.00; 9.30; 11.00; 12.30; 14.00; 17.00; 18.30; 20.00 - górny kościół
KRZYZ
Czy dobrze się modlicie moje dzieci... La Salette 19 IX 1846

Skrutacja Słowa Bożego

Listopad - czas zadumy, czas szczególnej pamięci i modlitwy za tych, których już nie ma wśród nas...

W drugą niedzielę listopada zapraszamy na comiesięczną Skrutację Słowa Bożego. Spotykamy się 12.11 o godzinie 15.00, w sali numer 11 parafii Matki Bożej Saletyńskiej w Rzeszowie, przy ulicy Dąbrowskiego 71 (tam gdzie zawsze). Pamiętajcie, by przynieść ze sobą Pismo Święte (najlepiej Biblię Jerozolimską - jest najlepsza do skrutacji). Po skrutacji w kaplicy będą nieszpory z adoracją Najświętszego Sakramentu. Na zakończenie - agapa. 

 

Księgarnia Saletina

msze swiete

spowiedz

siostry saletynki

baner numer konta parafia

Nowy numer Posłańca

ksiegarnia banerek

fundi

Z historii parafii

pismo swiete
Dzieje parafii pw. Matki Bożej Saletyńskiej w Rzeszowie sięgają roku 1931.
Znany rzeszowianin, ks. prałat Julian Łukaszkiewicz, z okazji 50-lecia kapłaństwa, w dniu 8 września 1931 roku, zakupił 2 morgi placu przy ul. Dąbrowskiego 59 z zamiarem założenia zakładu wychowawczego i sierocińca dla chłopców zaniedbanych, a pragnących uczyć się rzemiosła.
Po zebraniu stosownych funduszy przystąpiono do budowy domu.
13 czerwca 1932 roku dziekan rzeszowski, ks. Michał Tokarski, poświęcił fundamenty pod przyszły zakład wychowawczy.

Czytaj więcej...