EucharystiaEucharystia
Dni powszednie: 6.30; 8.00; 15.00; 17.00; 18.30
Niedziele: 6.30; 10.00; 12.00 - dolny kościół
8.00; 9.30; 11.00; 12.30; 14.00; 17.00; 18.30; 20.00 - górny kościół
KRZYZ
Czy dobrze się modlicie moje dzieci... La Salette 19 IX 1846

Skrutacja Słowa Bożego

Listopad - czas zadumy, czas szczególnej pamięci i modlitwy za tych, których już nie ma wśród nas...

W drugą niedzielę listopada zapraszamy na comiesięczną Skrutację Słowa Bożego. Spotykamy się 12.11 o godzinie 15.00, w sali numer 11 parafii Matki Bożej Saletyńskiej w Rzeszowie, przy ulicy Dąbrowskiego 71 (tam gdzie zawsze). Pamiętajcie, by przynieść ze sobą Pismo Święte (najlepiej Biblię Jerozolimską - jest najlepsza do skrutacji). Po skrutacji w kaplicy będą nieszpory z adoracją Najświętszego Sakramentu. Na zakończenie - agapa. 

 

Księgarnia Saletina

msze swiete

spowiedz

siostry saletynki

fundi

Nowy numer Posłańca

ksiegarnia banerek

baner numer konta

Z historii parafii

Dzieje parafii pw. Matki Bożej Saletyńskiej w Rzeszowie sięgają roku 1931. Znany rzeszowianin, ks. prałat Julian Łukaszkiewicz, z okazji 50-lecia kapłaństwa, w dniu 8 września 1931 roku, zakupił 2 morgi placu przy ul. Dąbrowskiego 59 z zamiarem założenia zakładu wychowawczego i sierocińca dla chłopców zaniedbanych, a pragnących uczyć się rzemiosła. Po zebraniu stosownych funduszy przystąpiono do budowy domu. 13 czerwca 1932 roku dziekan rzeszowski, ks. Michał Tokarski, poświęcił fundamenty pod przyszły zakład wychowawczy.

Czytaj więcej...

pismo swiete