EucharystiaEucharystia
Dni powszednie: 6.30; 8.00; 15.00; 17.00; 18.30
Niedziele: 6.30; 10.00; 12.00 - dolny kościół
8.00; 9.30; 11.00; 12.30; 14.00; 17.00; 18.30; 20.00 - górny kościół
KRZYZ

Posłaniec nr 4/2021

Jedną z dziedzin, gdzie takie dylematy bardzo często dotykają współczesnego człowieka, jest małżeństwo, a w nim sfera seksualna. Nieraz przed sumieniem stoi wręcz karkołomne wyzwanie uniknięcia zła, którego wydaje się że nie da się uniknąć, czy dokonania wyboru największego dobra, zabezpieczającego nie tylko własne potrzeby, ale także potrzeby innych.

Niniejsze wydanie Posłańca Matki Bożej Saletyńskiej jest poszukiwaniem światła w sytuacjach, w których wydaje się, że nie ma dobrych rozwiązań… Nawet jeśli dzisiaj nie mamy satysfakcjonujących odpowiedzi, to jeśli nie będziemy ich szukać albo – co jeszcze gorsze – braknie nam odwagi do zadawania najtrudniejszych pytań, nigdy nie znajdziemy, albo może lepiej powiedzieć: nie wypracujemy na nie odpowiedzi.

W lipcowym numerze między innymi:

  • rozmowy o dylematach moralnych związanych z płodnością (s. 4-8, 13-16, 22-24)
  • świadectwa o trudnościach w tej dziedzinie i ich pokonywaniu (s. 28-31)
  • potrzebna wiedza medyczna i nauczanie Kościoła (s. 25-27 i 32-33)
Więcej w tej kategorii: « Posłaniec nr 3/2021

Z historii parafii

pismo swiete
Dzieje parafii pw. Matki Bożej Saletyńskiej w Rzeszowie sięgają roku 1931.
Znany rzeszowianin, ks. prałat Julian Łukaszkiewicz, z okazji 50-lecia kapłaństwa, w dniu 8 września 1931 roku, zakupił 2 morgi placu przy ul. Dąbrowskiego 59 z zamiarem założenia zakładu wychowawczego i sierocińca dla chłopców zaniedbanych, a pragnących uczyć się rzemiosła.
Po zebraniu stosownych funduszy przystąpiono do budowy domu.
13 czerwca 1932 roku dziekan rzeszowski, ks. Michał Tokarski, poświęcił fundamenty pod przyszły zakład wychowawczy.

Czytaj więcej...