EucharystiaEucharystia
Dni powszednie: 6.30; 8.00; 15.00; 17.00; 18.30
Niedziele: 6.30; 10.00; 12.00 - dolny kościół
8.00; 9.30; 11.00; 12.30; 14.00; 17.00; 18.30; 20.00 - górny kościół
KRZYZ

Posłaniec nr 2/2021

Nieustannie spotykamy się z wytworami sztuki, które raz nas fascynują, innym razem gorszą albo są zupełnie niezrozumiałe, jakby zastrzeżone dla znawców. Jesteśmy raz po raz świadkami dyskusji o „obrazie uczuć religijnych” w związku z wystawą, plakatem, instalacją artystyczną. Bywamy w świątyniach o, delikatnie mówiąc, nieprzemyślanym wystroju. Czy sztuka, nie tylko sakralna, jest drogą ku Bogu, czy przeszkodą w spotkaniu z Nim?

W marcowym numerze między innymi:

  • rozmowy z artystami chrześcijańskimi (s. 11-16)
  • świadectwa o pracy twórczej (s. 17-23 i 27-30)
  • refleksje na temat wartości sztuki (s. 4-10 i 34-37)

Z historii parafii

pismo swiete
Dzieje parafii pw. Matki Bożej Saletyńskiej w Rzeszowie sięgają roku 1931.
Znany rzeszowianin, ks. prałat Julian Łukaszkiewicz, z okazji 50-lecia kapłaństwa, w dniu 8 września 1931 roku, zakupił 2 morgi placu przy ul. Dąbrowskiego 59 z zamiarem założenia zakładu wychowawczego i sierocińca dla chłopców zaniedbanych, a pragnących uczyć się rzemiosła.
Po zebraniu stosownych funduszy przystąpiono do budowy domu.
13 czerwca 1932 roku dziekan rzeszowski, ks. Michał Tokarski, poświęcił fundamenty pod przyszły zakład wychowawczy.

Czytaj więcej...