EucharystiaEucharystia
Dni powszednie: 6.30; 8.00; 15.00; 17.00; 18.30
Niedziele: 6.30; 10.00; 12.00 - dolny kościół
8.00; 9.30; 11.00; 12.30; 14.00; 17.00; 18.30; 20.00 - górny kościół
KRZYZ

Posłaniec MBS 4/2020

Modlitwa jest sposobem przeżywania relacji z Bogiem, podobnie jak sposobem przeżywania relacji z innymi ludźmi, szczególnie bliskimi, są nasze spotkania. Składają się na nie wypowiadane słowa bądź milczenie, gesty, obecność lub nieobecność osób postronnych, a nawet ubiór, wybór miejsca spotkania, pośpiech czy tak banalne czynniki jak pora dnia czy temperatura powietrza.

Czy moja modlitwa jest ważna? Czy jest dobra? Czy Bóg mnie wysłuchuje? Czy może jestem niegodny, aby się modlić do Boga? Czy Go nie obrażam? Czy słusznie częściej powątpiewamy w jakość i sens naszej modlitwy niż ufamy, że jest cenna i jednoczy nas z Bogiem? Czy nie mierzymy jej wartości skutecznością lub jej brakiem? Czy nie stawiamy sobie zbyt wielkich wymagań, podchodząc do tematu modlitwy zbyt idealistycznie, wzorując się na wielkich świętych mistykach, obdarowanych przez Boga nadzwyczajnymi łaskami? Czy może wyobrażamy ją sobie tak jak w pełnych przesady średniowiecznych opisach pobożnych praktyk? Czy nie porzucamy jej zbyt szybko?

Najnowszy lipcowy numer Posłańca, wzorem ostatnich wydań, zawiera szereg materiałów o profilu praktycznym, formacyjnym, pomocnych do rozwiania wielu wątpliwości, pokonania trudności czy znalezienia odpowiedzi na problemy dotyczące naszego kontaktu z Bogiem.

W lipcowym numerze Posłańca między innymi:

  • Rozmowa z Mariuszem Mycielskim, członkiem Rady Krajowego Zespołu Koordynatorów Katolickiej Odnowy w Duchu Świętym w Polsce, koordynatorem diecezjalnym Odnowy w Duchu Świętym w diecezji gliwickiej, liderem Wspólnoty “W Drodze” w Świerklańcu o modlitwie o uzdrowienie (s. 4-8)
  • „Indywidualna modlitwa pionierów saletyńskich”, „Bóg daje się dotknąć”, „Kiedy Bóg chce Ci skręcić kark” – świadectwa o modlitwie osobistej (s. 11-22)
  • Jak uczyć dziecko modlitwy? – (s. 22-25)
  • Artykuły poświęcone organizacji własnego życia modlitewnego (s. 26-37)

baner numer konta

Z historii parafii

pismo swiete
Dzieje parafii pw. Matki Bożej Saletyńskiej w Rzeszowie sięgają roku 1931.
Znany rzeszowianin, ks. prałat Julian Łukaszkiewicz, z okazji 50-lecia kapłaństwa, w dniu 8 września 1931 roku, zakupił 2 morgi placu przy ul. Dąbrowskiego 59 z zamiarem założenia zakładu wychowawczego i sierocińca dla chłopców zaniedbanych, a pragnących uczyć się rzemiosła.
Po zebraniu stosownych funduszy przystąpiono do budowy domu.
13 czerwca 1932 roku dziekan rzeszowski, ks. Michał Tokarski, poświęcił fundamenty pod przyszły zakład wychowawczy.

Czytaj więcej...