EucharystiaEucharystia
Dni powszednie: 6.30; 8.00; 15.00; 17.00; 18.30
Niedziele: 6.30; 10.00; 12.00 - dolny kościół
8.00; 9.30; 11.00; 12.30; 14.00; 17.00; 18.30; 20.00 - górny kościół
KRZYZ

Posłaniec MBS 5/2020

O Maryi nigdy za wiele. Chociaż spisano o Niej już wiele tomów, od traktatów naukowych po modlitwy i poezję, jest to postać tak znacząca dla Kościoła, że wręcz wypada do Niej nieustannie wracać. Kiedy katolicy wypowiadają się o Maryi, można zauważyć, że treść tych wypowiedzi jest mocno spolaryzowana. Jednym, może zafascynowanym oszczędną teologią prostestancką zwłaszcza młodszych wspólnot ewangelikalnych, trudno jest znaleźć miejsce dla Matki Bożej w swoim życiu duchowym, ponieważ Jezus jest wszystkim – prawdziwym Bogiem i człowiekiem, „Alfą i Omegą”, kochającym zbawicielem, jedynym kapłanem i pośrednikiem u Ojca (zob. 1 Tm 2,5–6). Zdają sobie też sprawę z tego, że Maryja w nauczaniu Kościoła i pobożności wiernych nie jest po prostu jedną ze świętych. Inni z kolei dzielą się swoją fascynacją fenomenem Niepokalanej Dziewicy, nie chcąc w życiu nic czynić bez Niej. Na tym gruncie – oprócz przykładów zdrowej, głębokiej duchowości maryjnej takich postaci jak św. Ludwik Maria Grignon de Montfort czy św. Maksymilian Kolbe – pojawiają się niestety także nadużycia i nieporozumienia. Czy w takim razie Maryja dzieli nas, katolików? Jak poradzić sobie z tą wyjątkową rolą Matki Syna Bożego? Być może pomocą okaże się lektura najnowszego numeru Posłańca Matki Bożej Saletyńskiej.

We wrześniowym numerze między innymi:

  • Kim jest dzisiaj Maryja dla katolików? (s. 4-12)
  • Jak Maryję postrzegają protestanci? (s. 28-30)
  • O pielgrzymkach i sanktuariach maryjnych związanych z saletynami (s. 14-23)
  • Świadectwa o obecności i wstawiennictwie Maryi (s. 31-39)

baner numer konta

Z historii parafii

pismo swiete
Dzieje parafii pw. Matki Bożej Saletyńskiej w Rzeszowie sięgają roku 1931.
Znany rzeszowianin, ks. prałat Julian Łukaszkiewicz, z okazji 50-lecia kapłaństwa, w dniu 8 września 1931 roku, zakupił 2 morgi placu przy ul. Dąbrowskiego 59 z zamiarem założenia zakładu wychowawczego i sierocińca dla chłopców zaniedbanych, a pragnących uczyć się rzemiosła.
Po zebraniu stosownych funduszy przystąpiono do budowy domu.
13 czerwca 1932 roku dziekan rzeszowski, ks. Michał Tokarski, poświęcił fundamenty pod przyszły zakład wychowawczy.

Czytaj więcej...