EucharystiaEucharystia
Dni powszednie: 6.30; 8.00; 15.00; 17.00; 18.30
Niedziele: 6.30; 10.00; 12.00 - dolny kościół
8.00; 9.30; 11.00; 12.30; 14.00; 17.00; 18.30; 20.00 - górny kościół
KRZYZ

Posłaniec MBS 6/2020

Jak na czas odkryć, że ktoś ma myśli, tendencje samobójcze? Jak zareagować, znaleźć odpowiednie środki, sposoby, aby realnie pomóc? Nie ma żadnych stuprocentowo skutecznych reguł czy zasad pomocy osobom będącym na skraju samobójstwa. Ogromną rolę odgrywa tu przypadek, szczęście, zbieg okoliczności. Równie ważna jak specjalistyczna pomoc jest zwykła ludzka solidarność, wyobraźnia, życzliwość, troska, miłość. Prosty gest może uratować niejedno życie, zanim nadejdzie fachowa pomoc. Żeby ocalić, trzeba nieraz wznieść się na wyżyny cierpliwości, empatii, zostawić swoje najpilniejsze sprawy – stać się wszystkim, czego w krytycznym momencie ktoś żyjący obok nas potrzebuje, aby przeżyć. Decydujący może się okazać stan psychiczny i fizyczny potencjalnego samobójcy. Sposób myślenia osoby zmierzającej w stronę odebrania sobie życia jest zupełnie inny niż ludzi radzących sobie z problemami.

Niepodjęcie próby pomocy – z powodu braku kwalifikacji, lęku czy innych trudności – ucieczka w stwierdzenie, że to nie moja sprawa, niech zatroszczą się inni, że może nic się nie stanie, może wyolbrzymiam problem, że co ja mogę, byłyby ciężkimi grzechami zaniedbania, porażką człowieczeństwa.

Dzięki artykułom i świadectwom zamieszczonym w niniejszym wydaniu Posłańca przybliżamy się do zrozumienia wewnętrznych dramatów, cierpień, samotności osób zagrożonych samobójstwem, co może ułatwić skuteczną pomoc oraz pomóc skierować potrzebujących pod właściwy adres, znaleźć najlepsze rozwiązanie.

W listopadowym numerze między innymi:

  • wywiady z fachowcami zajmującymi się pomocą psychologiczną osobom znajdującym się w krytycznej sytuacji życiowej (s. 4-7 i 14-17)
  • spojrzenie na problem samobójstw od strony psychiatrycznej i moralnej (s. 10-13 i 17-18)
  • świadectwa osób, które otarły się o samobójstwo (s. 20-35)

baner numer konta

Z historii parafii

pismo swiete
Dzieje parafii pw. Matki Bożej Saletyńskiej w Rzeszowie sięgają roku 1931.
Znany rzeszowianin, ks. prałat Julian Łukaszkiewicz, z okazji 50-lecia kapłaństwa, w dniu 8 września 1931 roku, zakupił 2 morgi placu przy ul. Dąbrowskiego 59 z zamiarem założenia zakładu wychowawczego i sierocińca dla chłopców zaniedbanych, a pragnących uczyć się rzemiosła.
Po zebraniu stosownych funduszy przystąpiono do budowy domu.
13 czerwca 1932 roku dziekan rzeszowski, ks. Michał Tokarski, poświęcił fundamenty pod przyszły zakład wychowawczy.

Czytaj więcej...