EucharystiaEucharystia
Dni powszednie: 6.30; 8.00; 15.00; 17.00; 18.30
Niedziele: 6.30; 10.00; 12.00 - dolny kościół
8.00; 9.30; 11.00; 12.30; 14.00; 17.00; 18.30; 20.00 - górny kościół
KRZYZ

Posłaniec MBS 3/2020

Każdy z sakramentów Kościół uważa za „znak skuteczny”, czyli uznaje w nich jeden z najważniejszych sposobów, w jakie Bóg działa, zbawia. Nie inaczej jest z sakramentem małżeństwa. To przede wszystkim łaska, zaangażowana obecność Boga w życiu małżonków. On pragnie być aktywny w tym sakramencie, a nie być tylko dodatkiem, gwarantem ludzkich postanowień. Artykuły dostępne w majowym numerze Posłańca Matki Bożej Saletyńskiej mają dopomóc w pełnym wiary przeżyciu tej nadprzyrodzonej rzeczywistości, jaką Bóg obdarza mężczyznę i kobietę w sakramencie małżeństwa.

W majowym wydaniu Posłańca między innymi:

  • Wywiad z Marcinem i Moniką Gomułkami, autorami projektu Początek Wieczności, gośćmi 33. Saletyńskiego Spotkania Młodych (s. 11-14)
  • Świadectwa o trudnościach związanych z przeżywaniem małżeństwa jako sakramentu – między innymi o opuszczeniu przez współmałżonka, bezdzietności, syndromie pustego gniazda i o Bożym działaniu w tych sytuacjach (s. 4-8 oraz 22-30)
  • Jak korzystać z łaski sakramentalnego małżeństwa? (s. 15-21 oraz 33-37)
  • Rekolekcje z tańcem dla małżeństw (s. 31-32)

baner numer konta

Z historii parafii

pismo swiete
Dzieje parafii pw. Matki Bożej Saletyńskiej w Rzeszowie sięgają roku 1931.
Znany rzeszowianin, ks. prałat Julian Łukaszkiewicz, z okazji 50-lecia kapłaństwa, w dniu 8 września 1931 roku, zakupił 2 morgi placu przy ul. Dąbrowskiego 59 z zamiarem założenia zakładu wychowawczego i sierocińca dla chłopców zaniedbanych, a pragnących uczyć się rzemiosła.
Po zebraniu stosownych funduszy przystąpiono do budowy domu.
13 czerwca 1932 roku dziekan rzeszowski, ks. Michał Tokarski, poświęcił fundamenty pod przyszły zakład wychowawczy.

Czytaj więcej...