EucharystiaEucharystia
Dni powszednie: 6.30; 8.00; 15.00; 17.00; 18.30
Niedziele: 6.30; 10.00; 12.00 - dolny kościół
8.00; 9.30; 11.00; 12.30; 14.00; 17.00; 18.30; 20.00 - górny kościół
KRZYZ

Posłaniec MBS 2/2020

Rekolekcje to niezwykle owocne narzędzie, jakim od wieków posługuje się Kościół, aby człowiek mógł spotkać Boga i odnaleźć najgłębsze szczęście w poddaniu się Jego woli. Nieraz właśnie tam dokonuje się ta zasadnicza zmiana, największe odkrycie czy podejmowane są kluczowe decyzje albo potrzeba właśnie takiego czasu, aby mogło wybrzmieć, zostać rozeznane jakieś Boże działanie. Niniejsze wydanie Posłańca ma pomóc w znalezieniu takiej formy rekolekcji, która wydaje się najbardziej owocna na tym etapie życia, na którym jesteśmy. Warto świadomie korzystać z tego dobrodziejstwa, wybierać je tak, żeby były dostosowane do sytuacji i naszych możliwości, oraz mieć na tyle rozeznania w tej kwestii, by też pomóc innym w skorzystaniu z czasu, który może okazać się decydujący dla ich życia i wiary.

W marcowym wydaniu Posłańca między innymi:

Wywiad z gościem tegorocznych Saletyńskich Spotkań Młodych – o. Wojciechem Jędrzejewskim OP, kaznodzieją, rekolekcjonistą z Dominikańskiego Ośrodka Kaznodziejskiego (s. 4-7)
Jak wybrać rekolekcje dla siebie? (s. 30-34)
Jak dobrze wykorzystać czas rekolekcji? Refleksje z perspektywy uczestników i prowadzących (s. 13-19)
Świadectwa o Bożym działaniu podczas różnych form ćwiczeń duchowych (s. 20-29)

baner numer konta

Z historii parafii

pismo swiete
Dzieje parafii pw. Matki Bożej Saletyńskiej w Rzeszowie sięgają roku 1931.
Znany rzeszowianin, ks. prałat Julian Łukaszkiewicz, z okazji 50-lecia kapłaństwa, w dniu 8 września 1931 roku, zakupił 2 morgi placu przy ul. Dąbrowskiego 59 z zamiarem założenia zakładu wychowawczego i sierocińca dla chłopców zaniedbanych, a pragnących uczyć się rzemiosła.
Po zebraniu stosownych funduszy przystąpiono do budowy domu.
13 czerwca 1932 roku dziekan rzeszowski, ks. Michał Tokarski, poświęcił fundamenty pod przyszły zakład wychowawczy.

Czytaj więcej...