EucharystiaEucharystia
Dni powszednie: 6.30; 8.00; 15.00; 17.00; 18.30
Niedziele: 6.30; 10.00; 12.00 - dolny kościół
8.00; 9.30; 11.00; 12.30; 14.00; 17.00; 18.30; 20.00 - górny kościół
KRZYZ

Posłaniec MBS 1/2020

Twoje powołanie – zapowiedź numeru 1/2020

Każde powołanie wymaga rozeznania, aby decyzja o nim nie była błędem, nieporozumieniem, odpowiedzią nie na wezwanie Boga, ale na krzyk poranionego wnętrza, lęk czy manipulację ze strony innych. Rozeznawanie to słowo, które bywa nadużywane. To coś więcej niż tylko ludzka roztropność. Można je mylnie utożsamić z duchowym poznaniem, wewnętrznym światłem, proroctwem, natchnieniem, chociaż jest to tylko punkt wyjścia większego procesu, wbrew pozorom charakteryzującego się uporządkowaniem, rozsądkiem i wewnętrzną spójnością. Jeśli tak nie jest, życie weryfikuje to nieraz bezwzględnie i boleśnie…

Niniejsze wydanie ma na celu pomoc w odkryciu, czyli rozeznaniu swojego powołania, a tym, którzy realizację tego etapu mają już za sobą, w przeżywaniu go w sposób coraz bardziej świadomy. I nie jest to wydanie skierowane tylko do potencjalnych księży czy sióstr zakonnych. Można w nim znaleźć teksty dotyczące roli świeckich w Kościele, powołania małżeńskiego czy odnowienia starożytnego stanu wdów konsekrowanych. To numer dla każdego, bo każdy jest powołany, każdy jest wezwany do świadomego i pełnego życia.

  • O zasadach rozeznawania powołania (s. 27-31)
  • O powołaniach ludzi świeckich (s. 15-23)
  • Świadectwa o przeżywaniu życia jako powołania (s. 24-26 i 32-34)
  • Wywiad z gościem tegorocznych Saletyńskich Spotkań Młodych – Michałem „Paxem” Bukowskim, raperem, prezenterem telewizyjnym, pedagogiem, organizatorem rekolekcji dla młodzieży i zajęć z profilaktyki uzależnień,- (s. 4-7)
  • Uśmiech za złotówkę – o działalności charytatywnej saletynów na Wschodniej Ukrainie ( s. 48 -49)

baner numer konta

Z historii parafii

pismo swiete
Dzieje parafii pw. Matki Bożej Saletyńskiej w Rzeszowie sięgają roku 1931.
Znany rzeszowianin, ks. prałat Julian Łukaszkiewicz, z okazji 50-lecia kapłaństwa, w dniu 8 września 1931 roku, zakupił 2 morgi placu przy ul. Dąbrowskiego 59 z zamiarem założenia zakładu wychowawczego i sierocińca dla chłopców zaniedbanych, a pragnących uczyć się rzemiosła.
Po zebraniu stosownych funduszy przystąpiono do budowy domu.
13 czerwca 1932 roku dziekan rzeszowski, ks. Michał Tokarski, poświęcił fundamenty pod przyszły zakład wychowawczy.

Czytaj więcej...