EucharystiaEucharystia
Dni powszednie: 6.30; 8.00; 15.00; 17.00; 18.30
Niedziele: 6.30; 10.00; 12.00 - dolny kościół
8.00; 9.30; 11.00; 12.30; 14.00; 17.00; 18.30; 20.00 - górny kościół
KRZYZ

Posłaniec MBS 6/2019

Troska o muzykę liturgiczną na odpowiednim poziomie artystycznym i teologicznym to zadanie duszpasterzy, którzy są głównymi odpowiedzialnymi za muzykę w Kościele, a także organistów, kantorów, dyrygentów, animatorów muzycznych, którym przypada nieraz trudna rola ewangelicznego „ojca rodziny, który ze swego skarbca wydobywa rzeczy nowe i stare” (Mt 13,52). Ale to także odpowiedzialność całego ludu Bożego, aby w każdym kościele czy kaplicy pojawiali się ludzie o gorących sercach zdecydowani posługiwać talentami, którymi obdarzył ich Bóg, innym uczestnikom świętych obrzędów w głębokim ich przeżywaniu. Chcąc oddać Bogu to, co najlepsze, nie możemy zgodzić się na bierność i na bylejakość także w tej dziedzinie, jaką jest muzyka wykonywana podczas liturgii.

W numerze między innymi:

  • O źródłach muzyki liturgicznej i jej sakralnym wymiarze (s. 10-20 i 24-26)
  • Terapeutyczny wymiar muzyki w Biblii i w liturgii (s. 9-10 i 21-23)
  • Zasady odnoszące się do muzyki w liturgii (s. 27-29)
  • Świadectwa i wyzwania związane z muzyką w liturgii (s. 30-34)

 

Więcej w tej kategorii: Posłaniec MBS 1/2020 »

baner numer konta

Z historii parafii

pismo swiete
Dzieje parafii pw. Matki Bożej Saletyńskiej w Rzeszowie sięgają roku 1931.
Znany rzeszowianin, ks. prałat Julian Łukaszkiewicz, z okazji 50-lecia kapłaństwa, w dniu 8 września 1931 roku, zakupił 2 morgi placu przy ul. Dąbrowskiego 59 z zamiarem założenia zakładu wychowawczego i sierocińca dla chłopców zaniedbanych, a pragnących uczyć się rzemiosła.
Po zebraniu stosownych funduszy przystąpiono do budowy domu.
13 czerwca 1932 roku dziekan rzeszowski, ks. Michał Tokarski, poświęcił fundamenty pod przyszły zakład wychowawczy.

Czytaj więcej...