EucharystiaEucharystia
Dni powszednie: 6.30; 8.00; 15.00; 17.00; 18.30
Niedziele: 6.30; 10.00; 12.00 - dolny kościół
8.00; 9.30; 11.00; 12.30; 14.00; 17.00; 18.30; 20.00 - górny kościół
KRZYZ
Wrz 19, 2021

XXV Niedziela Zwykła

  1. Na stoliku przy wyjściu z kościoła znajduje się jeszcze nowy numer Posłańca MBS. Zachęcamy do nabycia tego pisma.
  2. Zapraszamy też na nabożeństwa ku czci Matki Bożej Saletyńskiej, które są codziennie o godz. 1800.
  3. We wtorek 21 września br. o godz. 1800 w dolnym kościele odbędzie się spotkanie młodzieży przygotowującej się do Bierzmowania. Spotkanie to będzie dla grupy młodszej, czyli młodzieży z klasy VIII szkoły podstawowej. Prosimy o przyniesienie indeksów do bierzmowania. Obecność na spotkaniu jest obowiązkowa.
  1. W przyszłą niedzielę przeżywać będziemy w naszej parafii Uroczystości Odpustowe ku czci naszej Patronki Matki Bożej Saletyńskiej. Suma Odpustowa będzie w Wigilię Odpustu, w sobotę o godz. 1830, po której będzie procesja z figurą MBS wokół kościoła. W tym roku też ze względu na istniejącą sytuację nie będzie Agapy po procesji.
  2. W przyszłą niedzielę gościć będziemy w parafii siostrę zakonną pracującą w Radio Maryja na Ukrainie. która będzie mówić nam o misjach w tym kraju.
  3. Od dnia 27 września do 2 października zapraszamy wszystkich na nieustanną adorację Najświętszego Sakramentu tzw. „Eucharystyczne Jerycho”. Prosimy wspólnoty prowadzące modlitwę o zapoznanie się terminem swojego czuwania. Informacje dostępne są w gablocie i na ulotkach.

baner numer konta parafia

Z historii parafii

pismo swiete
Dzieje parafii pw. Matki Bożej Saletyńskiej w Rzeszowie sięgają roku 1931.
Znany rzeszowianin, ks. prałat Julian Łukaszkiewicz, z okazji 50-lecia kapłaństwa, w dniu 8 września 1931 roku, zakupił 2 morgi placu przy ul. Dąbrowskiego 59 z zamiarem założenia zakładu wychowawczego i sierocińca dla chłopców zaniedbanych, a pragnących uczyć się rzemiosła.
Po zebraniu stosownych funduszy przystąpiono do budowy domu.
13 czerwca 1932 roku dziekan rzeszowski, ks. Michał Tokarski, poświęcił fundamenty pod przyszły zakład wychowawczy.

Czytaj więcej...