EucharystiaEucharystia
Dni powszednie: 6.30; 8.00; 15.00; 17.00; 18.30
Niedziele: 6.30; 10.00; 12.00 - dolny kościół
8.00; 9.30; 11.00; 12.30; 14.00; 17.00; 18.30; 20.00 - górny kościół
KRZYZ

Proboszczowie

Proboszcz (1949-1952)

CzarnikFranciszekks. Franciszek Czarnik MS (1909-1952). Urodził się 1 października 1909 r. w Nowej Wsi, parafia Czudec, jako syn Wojciecha i Balbiny Szlachta. Chrzest przyjął 3 października 1909 r. w Czudcu. W latach 1922-1927 ukończył Małe Seminarium w Dębowcu, uzyskując w 1932 r. świadectwo dojrzałości. Nowicjat rozpoczął 7 września 1927 r. w Dębowcu. Pierwszą profesję zakonną złożył 8 września 1928 r. w Dębowcu na ręce ks. mistrza Augusta Gauthier, zaś wieczystą 8 września 1931 r. w Dębowcu na ręce ks. superiora Michała Bielaka. W latach 1929-1934 odbył studia filozoficzno-teologiczne w Wyższym Seminarium Duchownym w Dębowcu. Święcenia kapłańskie otrzymał 24 czerwca 1934 r. w Przemyślu z rąk ks. biskupa Franciszka Bardy. Placówki i urzędy: 1933-1935 pomoc duszpasterska w Dębowcu, 1935-1937 katecheta w Stanisławowie, 1937-1940 misjonarz i redaktor „Posłańca Matki Bożej Saletyńskiej w Dębowcu", 1940-1942 misjonarz i wikariusz w Czudcu, 1942-1943 superior w Kobylance, 1943-1949 superior w Rzeszowie, 1946-1950 asystent i sekretarz prowincjalny, 1947-1951 mistrz nowicjatu w Rzeszowie, 1949-1952 superior i proboszcz w Rzeszowie, 1950-1952 wikariusz prowincjalny, monitor i sekretarz prowincjalny. Zmarł nagle na atak serca w nocy 15 sierpnia 1952 r. w domu zakonnym w Rzeszowie. Pochowany został 17 sierpnia na cmentarzu w Rzeszowie przy ul. Zawiszy. Jego pogrzeb był wielką manifestacją uczuć przywiązania i wdzięczności, jakie żywiło ku niemu duchowieństwo diecezjalne i zakonne oraz kilku tysięcy wiernych z całego Rzeszowa i okolic. Był wielkim czcicielem Maryi z La Salette, dobry i utalentowany duszpasterz, spowiednik, wychowawca i poeta, autor wielu pieśni i wierszy o Matce Bożej z La Salette oraz wieloletni redaktor Posłańca.

baner numer konta

Z historii parafii

Dzieje parafii pw. Matki Bożej Saletyńskiej w Rzeszowie sięgają roku 1931. Znany rzeszowianin, ks. prałat Julian Łukaszkiewicz, z okazji 50-lecia kapłaństwa, w dniu 8 września 1931 roku, zakupił 2 morgi placu przy ul. Dąbrowskiego 59 z zamiarem założenia zakładu wychowawczego i sierocińca dla chłopców zaniedbanych, a pragnących uczyć się rzemiosła. Po zebraniu stosownych funduszy przystąpiono do budowy domu. 13 czerwca 1932 roku dziekan rzeszowski, ks. Michał Tokarski, poświęcił fundamenty pod przyszły zakład wychowawczy.

Czytaj więcej...

pismo swiete