EucharystiaEucharystia
Dni powszednie: 6.30; 8.00; 15.00; 17.00; 18.30
Niedziele: 6.30; 10.00; 12.00 - dolny kościół
8.00; 9.30; 11.00; 12.30; 14.00; 17.00; 18.30; 20.00 - górny kościół
KRZYZ

Z historii parafii

Dzieje parafii pw. Matki Bożej Saletyńskiej w Rzeszowie sięgają roku 931. Znany rzeszowianin, ks. prałat Julian Lukaszkiewicz JulianŁukaszkiewicz, z okazji 50-lecia kapłaństwa, w dniu 8 września 1931 roku, zakupił 2 morgi placu przy ul. Dąbrowskiego 59 z zamiarem założenia zakładu wychowawczego i sierocińca dla chłopców zaniedbanych, a pragnących uczyć się rzemiosła. Po zebraniu stosownych funduszy przystąpiono do budowy domu. 13 czerwca 1932 roku dziekan  rzeszowski, ks. Michał Tokarski, poświęcił fundamenty pod przyszły zakład wychowawczy. W 1935 roku dom stał w stanie surowym. Fundator przekazał dom Zgromadzeniu Księży Misjonarzy Saletynów na własność, pod warunkiem prowadzenia zakładu wychowawczego dla chłopców od 7 do 20 lat.  

sierociniec1 sierociniec2 

Kaplica wew11 lutego 1936 roku darowiznę w imieniu zgromadzenia przyjął ówczesny prowincjał, ks. Michał Kolbuch MS, zobowiązując się wykończyć dom i otworzyć w nim zakład. Pierwszym dyrektorem placówki został ks. Julian Filoda MS, który do pomocy otrzymał br. Stanisława Środonia MS i br. Stefana Smuka MS. Początkowo wychowankowie uczyli się w Szkole Męskiej w Rzeszowie, zaś później otwarto dla nich w zakładzie szkołę powszechną. W budynku erygowano  również kaplicę dla wiernych, w której zapoczątkowano kult Matki Bożej Saletyńskiej. Do wybuchu drugiej wojny światowej w zakładzie przebywało 50 chłopców. Wybuch wojny położył kres prężnie rozwijającemu się dziełu. Niemcy usunęli zakonników, przeznaczając cały budnek na cele wojskowe.pierwszarekrutacja

  Misjonarze Saletyni do fundacji powrócili dopiero pod koniec wojny, zastając zniszczony budynek. Rozpoczęli jednocześnie posługę duszpasterską dla okolicznych mieszkańców. W latach 1947 – 1951 w budynku dawnego zakładu prowadzony był nowicjat, którego mistrzem był ks. Franciszek Czarnik MS.

  Widząc narastające potrzeby duszpasterskie rozwijającego się szybko Rzeszowa, ordynariusz przemyski bp Franciszek Barda dekretem z dnia 14 stycznia 1949 roku erygował parafię pod wezwaniem Matki Bożej Saletyńskiej i powierzył ją trosce Zgromadzenia Księży Misjonarzy Saletynów, zobowiązując jednocześnie władze zakonne do budowy kościoła.

Czarnik FranciszekPierwszym proboszczem został mianowany gorliwy duszpasterz, ks. Franciszek Czarnik MS, pełniący w tym czasie funkcję m. in. sekretarza prowincji saletynów w Polsce, redaktora miesięcznika "Posłaniec Matki Bożej Saletyńskiej" oraz mistrza nowicjatu. Rozpoczęły się starania o zezwolenie na budowę kościoła, które w rezultacie trwały do 1978 roku.   Oficjalne pozwolenie na budowę kościoła  zostało wydane w 1979 roku.

  Dnia 3 lipca 1952 roku funkcjonariusze Urzędu Bezpieczeństwa wtargnęli na teren parafii, sterroryzowali mieszkańców domu, kleryków odesłano do rodzin, a księży stłoczono do trzech pokoi. Do opróżnionych mieszkań władze wprowadziły starców, otwierając Państwowy Dom Pomocy Społecznej dla Dorosłych. Przez nastęnych 25 lat część domu zakonnego zajmowały różne urzędy państwowe, uprzykrzając życie saletynom. Dopiero 6 lipca 1977 dom zakonny powrócił do  prawowitych właścicieli.

  Pierwsi duszpasterze rozwijali – zapoczątkowane jeszcze przed wojną – nabożeństwo do Matki Bożej Saletyńskiej, które gromadziło spore rzesze wiernych. Na rozwój tego nabożeństwa wielki wpływ miały zabiegi o zezwolenie na budowę kościoła i wszelkie trudności z tym związane. Corocznie też parafianie wraz z duszpasterzami pielgrzymowali do Sanktuarium Matki Bożej Saletyńskiej w Dębowcu. Pobyt w dębowieckim Sanktuarium uczył różnych form nabożeństw do Płaczącej Pani oraz rozpalał serca pobożnością maryjną.Kaplicana zew

Ważnym wydarzeniem w życiu parafii było przywiezienie z Dębowca przez ks. proboszcza Adolfa Grotkowskiego MS figury Matki Bożej Saletyńskiej w postawie stojącej i wybudowanie prowizorycznej kaplicy na placu przed domem zakonnym w celu obrony placu pod budowę świątyni. Figura ta została wykonana w 1939 roku przez znanego artystę rzeźbiarza Piotra Kędzierskiego z Krosna; od 1941 roku odbierała cześć od wiernych w sanktuarium w Dębowcu.  Poświęcenia kaplicy z umieszczoną w niej figurą dokonał ordynariusz przemyski bp Ignacy Tokarczuk 19 września 1977 r., podczas uroczystości odpustowych w rocznicę Zjawienia Matki Bożej na La Salette.

Kaplica1W nocy z 7 na 8 marca 1978 roku nieznani sprawcy usiłowali spalić kaplicę, ale pożar we wstępnej fazie ugaszono. Te wypadki miały także wielki wpływ na rozszerzanie się kultu Matki Bożej z La Salette.

W latach 1979 – 1983 wybudowano kościół ku czci Matki Bożej Saletyńskiej, którego poświęcenia dokonał 18 grudnia 1983 roku bp Ignacy Tokarczuk.

plac budowy plac budowy2  

Poswieceniekosciola

W 1993 roku sprawiono do kościoła witraże. Bp Kazimierz Górny, ordynariusz rzeszowski, w dniu 1 czerwca 1996 roku wyraził zgodę na wprowadzenie wieczystej adoracji Najświętszego Sakramentu w kościele parafialnym.ryc kosciol

W tym samym roku bp Kazimierz Górny ustanowił drugi odpust parafialny w Święto Bożego Miłosierdzia. Ponieważ dolny kościół jest pod wezwaniem Miłosierdzia Bożego. Z okazji 50-lecia istnienia parafii, 19 września 1999 roku, ordynariusz rzeszowski dokonał konsekracji kościoła, poświęcił urządzone prezbiterium z nowym tabernakulum i figurami Matki Bożej Saletyńskiej ("tryptyk saletyński") oraz stacje Drogi Krzyżowej wykonane w brązie.

 

 

MBS rzeszow

Widząc dynamicznie rozwijający się kult Matki Bożej z La Salette, ks. proboszcz Władysław Pasiut MS, 21 lutego 1998 roku zwrócił się z prośbą do bpa Kazimierza Górnego o wyrażenie zgody na ukoronowanie na prawach diecezjalnych figury Matki Bożej Saletyńskiej, przez szereg lat otaczanej czcią.

Dnia 27 sierpnia 2000 roku bp Kazimierz Górny dokonał koronacji łaskami słynącej figury Pięknej Pani, patronki ludzi pracy, jednocześnie erygując w naszej parafii Sanktuarium Matki Bożej Saletyńskiej.

 

baner numer konta

Z historii parafii

pismo swiete
Dzieje parafii pw. Matki Bożej Saletyńskiej w Rzeszowie sięgają roku 1931.
Znany rzeszowianin, ks. prałat Julian Łukaszkiewicz, z okazji 50-lecia kapłaństwa, w dniu 8 września 1931 roku, zakupił 2 morgi placu przy ul. Dąbrowskiego 59 z zamiarem założenia zakładu wychowawczego i sierocińca dla chłopców zaniedbanych, a pragnących uczyć się rzemiosła.
Po zebraniu stosownych funduszy przystąpiono do budowy domu.
13 czerwca 1932 roku dziekan rzeszowski, ks. Michał Tokarski, poświęcił fundamenty pod przyszły zakład wychowawczy.

Czytaj więcej...