EucharystiaEucharystia
Dni powszednie: 6.30; 8.00; 15.00; 17.00; 18.30
Niedziele: 6.30; 10.00; 12.00 - dolny kościół
8.00; 9.30; 11.00; 12.30; 14.00; 17.00; 18.30; 20.00 - górny kościół
KRZYZ

Eucharystia

Aktualny porządek Mszy św. i spowiedzi:

Niedziela:

 • 6.30 (DK)*,
 • 8.00,
 • 9.30,
 • 10.00 (DK)*,
 • 11.00 - Msza św. dla rodzin z dziećmi,
 • 12.00 (DK)*,
 • 12.30,
 • 14.00,
 • 17.00,
 • 18.30,
 • 20.00

*dolny kościół


 • Dni powszednie: 6.30, 8.00 15.00 (dolny kościół), 17.00 i 18.30 (górny kościół)
 • Nowenna do MB Saletyńskiej w każdą środę o 18.00
 • Nabożeństwa okresowe (wrześniowe ku czci MB Saletyńskiej), październikowe, wypominkowe, majowe i czerwcowe - codziennie o g. 18.00
 • Stały dyżur w konfesjonale: wt. – pt.: 10.00 – 12.00 i 15.00 – 16.30; sob.: 10.00 – 12.00
 • Spowiedź pół godziny przed każdą Mszą św. z wyjątkiem Mszy św. o godz. 15.00

Adoracja Najświętszego Sakramentu w dolnym kościele:

- od wtorku do soboty w godz. od 8.30 do 15.00.


Nowenna do Matki Bożej Saletyńskiej:

- w środę o godz. 18.00.


Z Katechizmu Kościoła Katolickiego:

1324 Eucharystia jest "źródłem i zarazem szczytem całego życia chrześcijańskiego". "Inne zaś sakramenty, tak jak wszystkie kościelne posługi i dzieła apostolstwa, wiążą się ze świętą Eucharystią i do niej zmierzają. W Najświętszej bowiem Eucharystii zawiera się całe duchowe dobro Kościoła, a mianowicie sam Chrystus, nasza Pascha".
1325 "Eucharystia oznacza i urzeczywistnia komunię życia z Bogiem i jedność Ludu Bożego, przez które Kościół jest sobą. Jest ona szczytem działania, przez które Bóg w Chrystusie uświęca świat, a równocześnie szczytem kultu, jaki ludzie w Duchu Świętym oddają Chrystusowi, a przez Niego Ojcu".
1326 W końcu, przez celebrację Eucharystii jednoczymy się już teraz z liturgią niebieską i uprzedzamy życie wieczne, gdy Bóg będzie wszystkim we wszystkich.
1327 Eucharystia jest więc streszczeniem i podsumowaniem całej naszej wiary. "Nasz sposób myślenia zgadza się z Eucharystią, a Eucharystia ze swej strony potwierdza nasz sposób myślenia".

spowiedz

fundi

baner numer konta

Z historii parafii

pismo swiete
Dzieje parafii pw. Matki Bożej Saletyńskiej w Rzeszowie sięgają roku 1931.
Znany rzeszowianin, ks. prałat Julian Łukaszkiewicz, z okazji 50-lecia kapłaństwa, w dniu 8 września 1931 roku, zakupił 2 morgi placu przy ul. Dąbrowskiego 59 z zamiarem założenia zakładu wychowawczego i sierocińca dla chłopców zaniedbanych, a pragnących uczyć się rzemiosła.
Po zebraniu stosownych funduszy przystąpiono do budowy domu.
13 czerwca 1932 roku dziekan rzeszowski, ks. Michał Tokarski, poświęcił fundamenty pod przyszły zakład wychowawczy.

Czytaj więcej...