EucharystiaEucharystia
Dni powszednie: 6.30; 8.00; 15.00; 17.00; 18.30
Niedziele: 6.30; 10.00; 12.00 - dolny kościół
8.00; 9.30; 11.00; 12.30; 14.00; 17.00; 18.30; 20.00 - górny kościół
KRZYZ

Schola Wesołe Nutki

Opiekunowie:

ks. Krzysztof Juszczyk MS

Grzegorz Izowit katecheta w Zespole Szkół Elektronicznych w Rzeszowie.

Wspólnota „Wesołe Nutki” powstała w 1996 r. z inicjatywy księdza proboszcza Władysława Pasiuta MS. Pierwszym opiekunem i zarazem jej założycielem był ks. Maciej Kucharzyk MS.
W 2003 r. wspólnota została podzielona na dwie grupy młodszą (obejmującą dziewczynki ze szkoły podstawowej) i starszą (obejmującą dziewczęta z gimnazjum, szkół średnich i studentki). W chwili obecnej śpiewa 56 dziewczynek w wieku od przedszkola do ósmej klasy szkoły podstawowej.

Próby odbywają się w soboty i niedziele o godz. 10:00. Natomiast w każdą niedzielę o godz. 11:00, schola ubogaca swoim śpiewem liturgię Mszy Świętej.
W skład scholi wchodzą również muzycy, którzy chętnie poświęcają swój czas w pracy z dziećmi. W miesiącach wolnych od nauki szkolnej organizowany jest wspólny wypoczynek, który ma na celu pełniejsze zintegrowanie grupy.

msze swiete

spowiedz

baner numer konta parafia

fundi

Z historii parafii

pismo swiete
Dzieje parafii pw. Matki Bożej Saletyńskiej w Rzeszowie sięgają roku 1931.
Znany rzeszowianin, ks. prałat Julian Łukaszkiewicz, z okazji 50-lecia kapłaństwa, w dniu 8 września 1931 roku, zakupił 2 morgi placu przy ul. Dąbrowskiego 59 z zamiarem założenia zakładu wychowawczego i sierocińca dla chłopców zaniedbanych, a pragnących uczyć się rzemiosła.
Po zebraniu stosownych funduszy przystąpiono do budowy domu.
13 czerwca 1932 roku dziekan rzeszowski, ks. Michał Tokarski, poświęcił fundamenty pod przyszły zakład wychowawczy.

Czytaj więcej...