EucharystiaEucharystia
Dni powszednie: 6.30; 8.00; 15.00; 17.00; 18.30
Niedziele: 6.30; 10.00; 12.00 - dolny kościół
8.00; 9.30; 11.00; 12.30; 14.00; 17.00; 18.30; 20.00 - górny kościół
KRZYZ

Spotkania Małżeńskie

Ruch rekolekcyjny "Spotkania Małżeńskie" działa przy parafii Matki Boskiej Saletyńskiej od 2001 roku. Wcześniejszymi duszpasterzami tych rekolekcji w latach 1986-2000 byli: ks. Jan Koc oraz ojcowie Dominikanie. Stowarzyszenie "Spotkania Małżeńskie" jest członkiem Ogólnopolskiej Rady Ruchów Katolickich i zostało zatwierdzone dekretem Papieskiej Rady ds. Świeckich 15 sierpnia 2004 roku.

Charyzmatem Spotkań Małżeńskich jest służba małżeństwom poprzez organizowanie dwudniowych rekolekcji zamkniętych. Mają one na celu odnowienie więzi męża i żony ze sobą oraz z Bogiem. Uczestnikami tych rekolekcji są małżeństwa chcące pogłębić swoją relację oraz małżeństwa przeżywające trudności, a nawet kryzysy. Prowadzący tylko inspirują i podpowiadają tematy do dialogu, który odbywa się wyłącznie między mężem i żoną.

Program rekolekcji pozwala każdej parze spojrzeć na własne życie w duchu miłości i wzajemnego zrozumienia. Rekolekcje odbywają się w Komańczy w klasztorze Sióstr Nazaretanek oraz w Domu Rekolekcyjnym księży Saletynów w Dębowcu. Częstotliwość rekolekcji "Spotkania Małżeńskie" - wiosna i jesień każdego roku. Jednorazowo w rekolekcjach uczestniczy około dwunastu małżeństw, trzy pary animatorów i kapłan.

Pochodnymi rekolekcji są:

- Rekolekcje pogłębiające organizowane dla tych, którzy już byli na weekendzie podstawowym i chcą w duchu dialogu poruszyć nowe tematy i pogłębić kontakt z Panem Bogiem. Nasi animatorzy pomagali w prowadzeniu weekendów pogłębiających w Kaliszu i Krakowie.

- Spotkania umacniające odbywają się w niedzielę, raz na trzy miesiące. Spotkanie tego typu rozpoczyna Msza św., po której następuje dialog małżeński zainicjowany przez animatorów i kapłana. Rodziny mogą przychodzić z dziećmi, dla których podczas dialogu rodziców zapewniona jest opieka.

- Wieczory dla Zakochanych, czyli przygotowanie do sakramentu małżeństwa. Jest to dziewięć dwugodzinnych spotkań. Odbywają się one jeden raz w tygodniu. „Wieczory" prowadzą animatorzy i ksiądz. Program Wieczorów jest zaakceptowany przez Przewodniczącego Rady ds. Rodziny Konferencji Episkopatu Polski ks. bpa Stanisława Stefanka. Jednorazowo może uczestniczyć 15 par narzeczonych.

- Formacja animatorów, raz w miesiącu niezależnie od przygotowywanych spotkań zbiera się grupa animatorów, by umacniać istniejącą wspólnotę, poprzez rozważanie słowa Bożego, pogłębianie wiedzy z zakresu psychologii komunikacji oraz dzielenie się własnym życiem. Prowadzenie każdej z form „Spotkań Małżeńskich" jest szansą dla animatorów na kształtowanie własnego małżeństwa oraz relacji z innymi ludźmi i Panem Bogiem.

msze swiete

spowiedz

fundi

baner numer konta

Z historii parafii

Dzieje parafii pw. Matki Bożej Saletyńskiej w Rzeszowie sięgają roku 1931. Znany rzeszowianin, ks. prałat Julian Łukaszkiewicz, z okazji 50-lecia kapłaństwa, w dniu 8 września 1931 roku, zakupił 2 morgi placu przy ul. Dąbrowskiego 59 z zamiarem założenia zakładu wychowawczego i sierocińca dla chłopców zaniedbanych, a pragnących uczyć się rzemiosła. Po zebraniu stosownych funduszy przystąpiono do budowy domu. 13 czerwca 1932 roku dziekan rzeszowski, ks. Michał Tokarski, poświęcił fundamenty pod przyszły zakład wychowawczy.

Czytaj więcej...

pismo swiete