EucharystiaEucharystia
Dni powszednie: 6.30; 8.00; 15.00; 17.00; 18.30
Niedziele: 6.30; 10.00; 12.00 - dolny kościół
8.00; 9.30; 11.00; 12.30; 14.00; 17.00; 18.30; 20.00 - górny kościół
KRZYZ

Spotkania Małżeńskie

Opiekun: duszpasterz ks. Władysław Wichniarz MS

Ruch rekolekcyjny "Spotkania Małżeńskie" działa przy parafii Matki Boskiej Saletyńskiej od 2001 roku. Wcześniejszymi duszpasterzami tych rekolekcji w latach 1986-2000 byli: ks. Jan Koc oraz ojcowie Dominikanie. Stowarzyszenie "Spotkania Małżeńskie" jest członkiem Ogólnopolskiej Rady Ruchów Katolickich i zostało zatwierdzone dekretem Papieskiej Rady ds. Świeckich 15 sierpnia 2004 roku.

Charyzmatem Spotkań Małżeńskich jest służba małżeństwom poprzez organizowanie dwudniowych rekolekcji zamkniętych. Mają one na celu odnowienie więzi męża i żony ze sobą oraz z Bogiem. Uczestnikami tych rekolekcji są małżeństwa chcące pogłębić swoją relację oraz małżeństwa przeżywające trudności, a nawet kryzysy. Prowadzący tylko inspirują i podpowiadają tematy do dialogu, który odbywa się wyłącznie między mężem i żoną.

Program rekolekcji pozwala każdej parze spojrzeć na własne życie w duchu miłości i wzajemnego zrozumienia. Rekolekcje odbywają się w Komańczy w klasztorze Sióstr Nazaretanek oraz w Domu Rekolekcyjnym księży Saletynów w Dębowcu. Częstotliwość rekolekcji "Spotkania Małżeńskie" - wiosna i jesień każdego roku. Jednorazowo w rekolekcjach uczestniczy około dwunastu małżeństw, trzy pary animatorów i kapłan.

Pochodnymi rekolekcji są:

- Rekolekcje pogłębiające organizowane dla tych, którzy już byli na weekendzie podstawowym i chcą w duchu dialogu poruszyć nowe tematy i pogłębić kontakt z Panem Bogiem. Nasi animatorzy pomagali w prowadzeniu weekendów pogłębiających w Kaliszu i Krakowie.

- Spotkania umacniające odbywają się w niedzielę, raz na trzy miesiące. Spotkanie tego typu rozpoczyna Msza św., po której następuje dialog małżeński zainicjowany przez animatorów i kapłana. Rodziny mogą przychodzić z dziećmi, dla których podczas dialogu rodziców zapewniona jest opieka.

- Wieczory dla Zakochanych, czyli przygotowanie do sakramentu małżeństwa. Jest to dziewięć dwugodzinnych spotkań. Odbywają się one jeden raz w tygodniu. „Wieczory" prowadzą animatorzy i ksiądz. Program Wieczorów jest zaakceptowany przez Przewodniczącego Rady ds. Rodziny Konferencji Episkopatu Polski ks. bpa Stanisława Stefanka. Jednorazowo może uczestniczyć 15 par narzeczonych.

- Formacja animatorów, raz w miesiącu niezależnie od przygotowywanych spotkań zbiera się grupa animatorów, by umacniać istniejącą wspólnotę, poprzez rozważanie słowa Bożego, pogłębianie wiedzy z zakresu psychologii komunikacji oraz dzielenie się własnym życiem. Prowadzenie każdej z form „Spotkań Małżeńskich" jest szansą dla animatorów na kształtowanie własnego małżeństwa oraz relacji z innymi ludźmi i Panem Bogiem.

msze swiete

spowiedz

baner numer konta parafia

fundi

Z historii parafii

pismo swiete
Dzieje parafii pw. Matki Bożej Saletyńskiej w Rzeszowie sięgają roku 1931.
Znany rzeszowianin, ks. prałat Julian Łukaszkiewicz, z okazji 50-lecia kapłaństwa, w dniu 8 września 1931 roku, zakupił 2 morgi placu przy ul. Dąbrowskiego 59 z zamiarem założenia zakładu wychowawczego i sierocińca dla chłopców zaniedbanych, a pragnących uczyć się rzemiosła.
Po zebraniu stosownych funduszy przystąpiono do budowy domu.
13 czerwca 1932 roku dziekan rzeszowski, ks. Michał Tokarski, poświęcił fundamenty pod przyszły zakład wychowawczy.

Czytaj więcej...