EucharystiaEucharystia
Dni powszednie: 6.30; 8.00; 15.00; 17.00; 18.30
Niedziele: 6.30; 10.00; 12.00 - dolny kościół
8.00; 9.30; 11.00; 12.30; 14.00; 17.00; 18.30; 20.00 - górny kościół
KRZYZ

Saletyńska Szkoła Nowej Ewangelizacji

Opiekunowie:

I wspólnota – ks. Wojciech Bober MS

II wspólnota – ks. Piotr Sofij MS

III wspólnota – ks. Piotr Grudzień MS

Spotkania naszych wspólnot odbywają się raz w tygodniu. Są to spotkania modlitewne, gdzie głównym celem jest uwielbienie naszego Pana Jezusa. Trwają one 1,5 godziny. Na ten czas modlitwy składają się: modlitwa do Ducha Świętego, dziękczynienie Bogu Ojcu, przeproszenie, uwielbienie i chwała Jezusowi. Potem jest czytanie wspólne Słowa Bożego lub z nadchodzącej niedzieli lub tak, jak najstarsza wspólnota ma spotkania w oparciu o Słownik Teologii Biblijnej czyli są to spotkania tematyczne. Później jest czas na dzielenie się Słowem Bożym, wiarą – czyli świadectwa i na koniec modlitwa prośby. Wszystko to przeplatane jest śpiewem. Nasze wspólnoty spotykają się:
- wtorek I wspólnota o godz. 18:30 (zamknięta)
- środa II wspólnota o godz. 19:00 (zamknięta)
- czwartek III wspólnota o godz. 19:15 (otwarta)

Raz w miesiącu mamy wspólnotową Eucharystię, na której spotykają się wszystkie nasze wspólnoty. Poza tym przeżywamy również spotkania modlitewne wszystkich wspólnot i liturgie pokutne. Odbywają się też spotkania w grupach tzw. Domkach Przyjaciół. Do naszej wspólnoty może należeć każdy w wieku powyżej 18 lat (górnej granicy nie wyznaczamy). Do wspólnoty można przystąpić zgłaszając się na Kurs Nowe Życie z Bogiem, odbywając go i przyjmując Chrystusa, jako Pana swojego życia.

msze swiete

spowiedz

baner numer konta parafia

fundi

Z historii parafii

pismo swiete
Dzieje parafii pw. Matki Bożej Saletyńskiej w Rzeszowie sięgają roku 1931.
Znany rzeszowianin, ks. prałat Julian Łukaszkiewicz, z okazji 50-lecia kapłaństwa, w dniu 8 września 1931 roku, zakupił 2 morgi placu przy ul. Dąbrowskiego 59 z zamiarem założenia zakładu wychowawczego i sierocińca dla chłopców zaniedbanych, a pragnących uczyć się rzemiosła.
Po zebraniu stosownych funduszy przystąpiono do budowy domu.
13 czerwca 1932 roku dziekan rzeszowski, ks. Michał Tokarski, poświęcił fundamenty pod przyszły zakład wychowawczy.

Czytaj więcej...