EucharystiaEucharystia
Dni powszednie: 6.30; 8.00; 15.00; 17.00; 18.30
Niedziele: 6.30; 10.00; 12.00 - dolny kościół
8.00; 9.30; 11.00; 12.30; 14.00; 17.00; 18.30; 20.00 - górny kościół
KRZYZ

Róże Żywego Różańca

Opiekun: ks. Piotr Bonarek MS.

W Parafii Matki Bożej Saletynskiej w Rzeszowie od początku jej istnienia i w miarę jak parafia stawała się coraz to bardziej żyw wspólnot, powstawały kolejne Róże Żywego.

Wszystkich Żywych Róż niewiast jest w parafii 31, natomiast Żywych Róż mężczyzn jest 5. Każda Róża ma po 20 osób i w każdej Róży jest osoba odpowiedzialna - zelator . Spisy wszystkich członków Żywych Róż znajdują się w archiwum parafialnym. Poszczególna Róża posiada swojego Patrona. Imienny spis członków Żywych Róż zawiera imiona i nazwiska poszczególnych członków, jak również adresy zamieszkania i numery.

W każdą pierwszą niedzielę miesiąca po Mszy św. o godz. 8.00 ma miejsce zmiana tajemnic różańcowych. Podczas tego spotkania podawana jest intencja modlitwy na bieżący miesiąc, wspominani są zmarli członkowie Żywych Róż.

W każdy poniedziałek po pierwszej niedzieli miesiąca ma miejsce spotkanie formacyjne dla wszystkich członków Żywego Różańca. Podczas takiego spotkania jest głoszona katecheza i są omawiane sprawy organizacyjne oraz bieżące problemy, które mogą pojawić się w poszczególnych Różach.
W każdą niedzielę o godz. 8.00 gromadzą się na tej Mszy św. przeważnie członkowie Żywego Różańca. Zwyczajnie na te godzinę zamawiana jest intencja mszalna przez członków Żywego bądź to w intencji żywych, bądź to w intencji zmarłych członków Żywego Różańca.

Członkowie Żywego Różańca od czasu do czasu proszeni są do specjalnych akcji w parafii. Głownie kładzie się akcent na odpowiedzialność apostolska poszczególnych członków Żywego Różańca, ale są także zapraszani do zbierania ofiar do puszek z rożnych okazji i do pomocy w dziełach charytatywnych w parafii. Członkowie Róż Mężczyzn w każdą niedzielę zbierają ofiary na tace podczas Mszy św. o godz. 8.00 i są dyspozycyjni w sytuacji, gdy proboszcz uzna, że są jakieś konkretne potrzeby w parafii.

msze swiete

spowiedz

fundi

baner numer konta

Z historii parafii

Dzieje parafii pw. Matki Bożej Saletyńskiej w Rzeszowie sięgają roku 1931. Znany rzeszowianin, ks. prałat Julian Łukaszkiewicz, z okazji 50-lecia kapłaństwa, w dniu 8 września 1931 roku, zakupił 2 morgi placu przy ul. Dąbrowskiego 59 z zamiarem założenia zakładu wychowawczego i sierocińca dla chłopców zaniedbanych, a pragnących uczyć się rzemiosła. Po zebraniu stosownych funduszy przystąpiono do budowy domu. 13 czerwca 1932 roku dziekan rzeszowski, ks. Michał Tokarski, poświęcił fundamenty pod przyszły zakład wychowawczy.

Czytaj więcej...

pismo swiete