EucharystiaEucharystia
Dni powszednie: 6.30; 8.00; 15.00; 17.00; 18.30
Niedziele: 6.30; 10.00; 12.00 - dolny kościół
8.00; 9.30; 11.00; 12.30; 14.00; 17.00; 18.30; 20.00 - górny kościół
KRZYZ

Róże Żywego Różańca

Opiekun: ks. Piotr Bonarek MS.

W Parafii Matki Bożej Saletynskiej w Rzeszowie od początku jej istnienia i w miarę jak parafia stawała się coraz to bardziej żyw wspólnot, powstawały kolejne Róże Żywego.

Wszystkich Żywych Róż niewiast jest w parafii 31, natomiast Żywych Róż mężczyzn jest 5. Każda Róża ma po 20 osób i w każdej Róży jest osoba odpowiedzialna - zelator . Spisy wszystkich członków Żywych Róż znajdują się w archiwum parafialnym. Poszczególna Róża posiada swojego Patrona. Imienny spis członków Żywych Róż zawiera imiona i nazwiska poszczególnych członków, jak również adresy zamieszkania i numery.

W każdą pierwszą niedzielę miesiąca po Mszy św. o godz. 8.00 ma miejsce zmiana tajemnic różańcowych. Podczas tego spotkania podawana jest intencja modlitwy na bieżący miesiąc, wspominani są zmarli członkowie Żywych Róż.

W każdy poniedziałek po pierwszej niedzieli miesiąca ma miejsce spotkanie formacyjne dla wszystkich członków Żywego Różańca. Podczas takiego spotkania jest głoszona katecheza i są omawiane sprawy organizacyjne oraz bieżące problemy, które mogą pojawić się w poszczególnych Różach.
W każdą niedzielę o godz. 8.00 gromadzą się na tej Mszy św. przeważnie członkowie Żywego Różańca. Zwyczajnie na te godzinę zamawiana jest intencja mszalna przez członków Żywego bądź to w intencji żywych, bądź to w intencji zmarłych członków Żywego Różańca.

Członkowie Żywego Różańca od czasu do czasu proszeni są do specjalnych akcji w parafii. Głownie kładzie się akcent na odpowiedzialność apostolska poszczególnych członków Żywego Różańca, ale są także zapraszani do zbierania ofiar do puszek z rożnych okazji i do pomocy w dziełach charytatywnych w parafii. Członkowie Róż Mężczyzn w każdą niedzielę zbierają ofiary na tace podczas Mszy św. o godz. 8.00 i są dyspozycyjni w sytuacji, gdy proboszcz uzna, że są jakieś konkretne potrzeby w parafii.

msze swiete

spowiedz

baner numer konta parafia

fundi

Z historii parafii

pismo swiete
Dzieje parafii pw. Matki Bożej Saletyńskiej w Rzeszowie sięgają roku 1931.
Znany rzeszowianin, ks. prałat Julian Łukaszkiewicz, z okazji 50-lecia kapłaństwa, w dniu 8 września 1931 roku, zakupił 2 morgi placu przy ul. Dąbrowskiego 59 z zamiarem założenia zakładu wychowawczego i sierocińca dla chłopców zaniedbanych, a pragnących uczyć się rzemiosła.
Po zebraniu stosownych funduszy przystąpiono do budowy domu.
13 czerwca 1932 roku dziekan rzeszowski, ks. Michał Tokarski, poświęcił fundamenty pod przyszły zakład wychowawczy.

Czytaj więcej...