EucharystiaEucharystia
Dni powszednie: 6.30; 8.00; 15.00; 17.00; 18.30
Niedziele: 6.30; 10.00; 12.00 - dolny kościół
8.00; 9.30; 11.00; 12.30; 14.00; 17.00; 18.30; 20.00 - górny kościół
KRZYZ

Liturgiczna Służba Ołtarza

Opiekun: ks. Krzysztof Juszczyk MS

Liturgiczna Służba Ołtarza liczy 30 osób (aspiranci 5 osób, ministranci 15 osób, lektorzy 10 osób), w wieku od czwartej Szkoły Podstawowej.
Nasze spotkania odbywają się w salce Domu Parafialnego w każdą sobotę:
- dla lektorów o godz. 09:00,
- dla ministrantów o godz. 10:00,
- dla aspirantów o godz. 14:30.
Celem grupy jest formacja wewnętrzna, która ma doprowadzić ich do doświadczenia miłującej obecności Boga w życiu każdego człowieka. Formacja biblijna pokazująca Pismo Święte jako słowo Boga dla nas, gdzie jest odpowiedź i wskazanie na wszystko czego doświadczamy w życiu oraz formacja liturgiczna, która ma doprowadzić ich do wypełniania z godnością powierzonej i posługi, oraz pomóc w rozumieniu i nieustannym odkrywaniu tajemnicy Eucharystii.
Do ich zadań należy przede wszystkim służba podczas mszy świętych, nabożeństw. Oprócz tego pomagają przy różnego rodzaju zbiórkach, roznoszą do parafii wiadomości o mszach za zmarłych z konkretnych ulic, informacje o kolędzie, pomagając także przy niej śpiewając kolędy oraz modląc się wspólnie za rodziny i z rodzinami.

msze swiete

spowiedz

baner numer konta parafia

fundi

Z historii parafii

pismo swiete
Dzieje parafii pw. Matki Bożej Saletyńskiej w Rzeszowie sięgają roku 1931.
Znany rzeszowianin, ks. prałat Julian Łukaszkiewicz, z okazji 50-lecia kapłaństwa, w dniu 8 września 1931 roku, zakupił 2 morgi placu przy ul. Dąbrowskiego 59 z zamiarem założenia zakładu wychowawczego i sierocińca dla chłopców zaniedbanych, a pragnących uczyć się rzemiosła.
Po zebraniu stosownych funduszy przystąpiono do budowy domu.
13 czerwca 1932 roku dziekan rzeszowski, ks. Michał Tokarski, poświęcił fundamenty pod przyszły zakład wychowawczy.

Czytaj więcej...