EucharystiaEucharystia
Dni powszednie: 6.30; 8.00; 15.00; 17.00; 18.30
Niedziele: 6.30; 10.00; 12.00 - dolny kościół
8.00; 9.30; 11.00; 12.30; 14.00; 17.00; 18.30; 20.00 - górny kościół
KRZYZ

Kręgi Rodzin

W parafii działają cztery Kręgi Rodzin. Krąg stanowi 4-6 małżeństw, które raz w miesiącu spotykają się na spotkaniach modlitewno-formacyjnych. Biorą również czynny udział w życiu parafii, poprzez cotygodniowa, niedzielną posługę na Mszy Świętej o godz. 12.30 oraz oprawę liturgiczną podczas innych uroczystości kościelnych.

Moderatorem Rejonu Matki Bożej Saletyńskiej oraz opiekunem duchowym 1 i 4 Kręgu jest ks. Władysław Wichniarz MS. Posługę duszpasterską w 2 Kręgu prowadzi ks. Grzegorz Różycki MS, natomiast w 3 Kręgu ks. Michał Gierut MS. Ponadto w okresie wakacyjnym małżeństwa uczestniczą w rekolekcjach formacyjnych.

Za Diakonię Życia w diecezji odpowiedzialni są Agnieszka i Mariusz Trojnar (3 krąg).
Spotkanie miesięczne Kręgu Rodzin składa się z następujących części stałych:
1. dzielenia się życiem (wydarzeniami, radościami, troskami itp.) podczas symbolicznego posiłku,
2. modlitwy:
- dzielenie się Ewangelią lub inne formy spotkania ze słowem Bożym,
- tajemnica różańca,
3. formacji:
- dzielenie się w atmosferze modlitwy realizacją zobowiązań, to znaczy osiągnięciami i trudnościami w rozwoju życia duchowego,
- omówienie nowego tematu.

msze swiete

spowiedz

baner numer konta parafia

fundi

Z historii parafii

pismo swiete
Dzieje parafii pw. Matki Bożej Saletyńskiej w Rzeszowie sięgają roku 1931.
Znany rzeszowianin, ks. prałat Julian Łukaszkiewicz, z okazji 50-lecia kapłaństwa, w dniu 8 września 1931 roku, zakupił 2 morgi placu przy ul. Dąbrowskiego 59 z zamiarem założenia zakładu wychowawczego i sierocińca dla chłopców zaniedbanych, a pragnących uczyć się rzemiosła.
Po zebraniu stosownych funduszy przystąpiono do budowy domu.
13 czerwca 1932 roku dziekan rzeszowski, ks. Michał Tokarski, poświęcił fundamenty pod przyszły zakład wychowawczy.

Czytaj więcej...