EucharystiaEucharystia
Dni powszednie: 6.30; 8.00; 15.00; 17.00; 18.30
Niedziele: 6.30; 10.00; 12.00 - dolny kościół
8.00; 9.30; 11.00; 12.30; 14.00; 17.00; 18.30; 20.00 - górny kościół
KRZYZ

Kręgi Rodzin

Przy parafii działa pięć kręgów.
Moderatorzy: ks. Władysław Wichniarz MS, ks. Karol Tomczak MS, ks. Marek Turoń MS

Ruch Domowy Kościół jest małżeńsko-rodzinnym ruchem świeckich, działającym w ramach Ruchu Światło-Życie, będącym jednym z nurtów posoborowej odnowy Kościoła w Polsce. Domowy Kościół tworzą kręgi skupiające 4-7 małżeństw. Spotykamy się raz w miesiącu w domach poszczególnych rodzin. W spotkaniach kręgów uczestniczą ich księża moderatorzy, a funkcję moderatora rejonowego pełni ksiądz Zbigniew Czuchra MS.

Dużą część spotkania zajmuje modlitwa, czytanie Słowa Bożego. Mówimy również o naszych radościach, sukcesach, problemy staramy się rozwiązywać w zjednoczeniu z Jezusem, który jest najlepszym Nauczycielem i Doradcą.

Nasza posługa w parafii to: posługa liturgiczna na coniedzielnej Mszy Świętej, organizacja dzieła "Duchowej Adopcji"; organizacja rekolekcji dla małżeństw.

msze swiete

spowiedz

fundi

baner numer konta

Z historii parafii

Dzieje parafii pw. Matki Bożej Saletyńskiej w Rzeszowie sięgają roku 1931. Znany rzeszowianin, ks. prałat Julian Łukaszkiewicz, z okazji 50-lecia kapłaństwa, w dniu 8 września 1931 roku, zakupił 2 morgi placu przy ul. Dąbrowskiego 59 z zamiarem założenia zakładu wychowawczego i sierocińca dla chłopców zaniedbanych, a pragnących uczyć się rzemiosła. Po zebraniu stosownych funduszy przystąpiono do budowy domu. 13 czerwca 1932 roku dziekan rzeszowski, ks. Michał Tokarski, poświęcił fundamenty pod przyszły zakład wychowawczy.

Czytaj więcej...

pismo swiete