EucharystiaEucharystia
Dni powszednie: 6.30; 8.00; 15.00; 17.00; 18.30
Niedziele: 6.30; 10.00; 12.00 - dolny kościół
8.00; 9.30; 11.00; 12.30; 14.00; 17.00; 18.30; 20.00 - górny kościół
KRZYZ

Jasnogórska Rodzina Różańcowa

 • JASNA GÓRA - O. MAREK NOWACKI OSPPE
  Dyrektor Jasnogórskiej Rodziny Różańcowej
 • RZESZÓW - KS. WOJCIECH BOBER MS
  Proboszcz Parafii Matki Bożej Saletyńskiej
 • Opiekun Rzeszowskiego Koła Jasnogórskiej Rodziny Różańcowej
  LEOKADIA SZCZEPANEK
  Adiutorka Rzeszowskiego Koła Jasnogórskiej Rodziny Różańcowej w Parafii Matki Bożej Saletyńskiej

HISTORIA
Apostolstwo Modlitwy Różańcowej na Jasnej Górze swoje korzenie wywodzi z Bractwa Różańcowego erygowanego w 1610 r. W 1968 r. w nawiązaniu do wielowiekowej tradycji Paulin O. dr Bronisław Matyszczyk powołał Jasnogórską Rodzinę Różańcową ( JRR) pod opieką Aniołów Stróżów nie tylko w Polsce , ale również w innych państwach Europy i świata . Zawierzenia Jasnogórskiej Rodziny Różańcowej Matce Bożej dokonano 6 stycznia 1968 r. Dnia 5 sierpnia 1974 r. Jasnogórska Rodzina Różańcowa została zatwierdzona przez Prymasa Tysiąclecia Ks. Stefana Kard. Wyszyńskiego . Pierwsze błogosławieństwo Stolicy Apostolskiej otrzymała 3 maja 1975 r. z rąk Papieża Pawła VI , a najwyższą pieczęć Kościoła otrzymała 4 czerwca 1997 roku poprzez podpisanie jej Statutu przez Papieża Jana Pawła II , Patrona Jasnogórskiej Rodziny Różańcowej . ( aktualnie Św. Jana Pawła II , kanonizowanego 27 kwietnia 2014 r. ) .
W roku 2018 z okazji Jubileuszu 50-lecia Jasnogórskiej Rodziny Różańcowej w pierwszą sobotę kwietnia podczas Mszy Św. JRR w Kaplicy Serca Pana Jezusa na Jasnej Górze została poświęcona kopia Ikony Jasnogórskiej.

MISJA I MODLITWA
Apostolstwem Jasnogórskiej Rodziny Różańcowej jest szerzenie misji Jasnej Góry w Polsce i na świecie , poprzez modlitwę różańcową , która jest dla JRR środkiem jedności i więzi z Sanktuarium Narodu . Przynależność do JRR zobowiązuje członków do modlitwy przynajmniej jedną Tajemnicą Różańca Świętego codziennie . Osoby należące do parafialnych Róż Różańcowych lub innych wspólnot , ruchów czy dzieł duchowych takich jak : Duchowa Adopcja Dziecka Poczętego , Różaniec Rodziców za Dzieci, Nowenna Popmpejańska , Jerycho Różańcowe itp. nie są zobowiązane do odmawiania dodatkowej tajemnicy Różańca , ale modlitwę różańcową odmawianą w ramach tych grup ubogacają o intencje stałe : w intencji Ojca Świętego i wszystkich duszpasterzy oraz całego ludu Bożego, o zbawienie każdego człowieka, o błogosławieństwo dla naszej Ojczyzny, o wypełnienie Jasnogórskich Ślubów Narodu, o pokój między narodami , w intencji żyjących oraz zmarłych członków Koła i aktualnie wynikające z przynależności do JRR , zawarte w modlitwie dodawanej przed rozważaniem jednej tajemnicy lub jednej części Różańca Św. ( modlitwa zawarta na pierwszej stronie Aktu Zawierzenia JRR, w Jasnogórskim Modlitewniku Różańcowym a także w biuletynie „Ave Maria” ) . Zadaniem Członków jest też troska o odnowę życia religijno-społecznego i pogłębianie swojej duchowości. Odmawiając różaniec, sercem trwamy przy Maryi Królowej na Jasnej Górze i podtrzymujemy tę więź poprzez uczestnictwo w miarę możliwości w rekolekcjach na Jasnej Górze w październiku a także w codziennym Apelu Jasnogórskim o godz. 2100 oraz przez biuletyn „Ave Maria” i działanie Adiutorki. Łączymy się we Mszach Św. sprawowanych na Jasnej Górze przez Ojca Dyrektora Jasnogórskiej Rodziny Różańcowej w intencji wszystkich żyjących Członków JRR, a w listopadzie za zmarłych.

RZESZOWSKIE KOŁO JASNOGÓRSKIEJ RODZINY ROŻAŃCOWEJ
W roku 2003 ogłoszonym Rokiem Różańca Świętego przez Papieża Jana Pawła II i po uzupełnieniu przez Niego Różańca Świętego o Tajemnice Światła, Członkowie należący do Jasnogórskiej Rodziny Różańcowej utworzyli 13.VI.2003 r. w Parafii Matki Bożej Saletyńskiej rzeszowskie Koło JRR, które powiększało swe szeregi . Zawiązana Wspólnota pragnęła podjąć razem z Jasnogórską Matką Kościoła i Królową Polski kontemplację Oblicza Chrystusa w Tajemnicach Różańca Świętego: Radosnych, Światła, Bolesnych i Chwalebnych. Aktualnie Koło JRR liczy łącznie z 12 osobami zmarłymi 136 Członków. Z Parafii Matki Bożej Saletyńskiej 35 Członków, pozostali z innych parafii Rzeszowa i okolic. Opiekunem Koła JRR aktualnie jest Ks. Proboszcz Wojciech Bober MS. Członkowie rzeszowskiego Koła JRR realizują swoje zadania w oparciu o zalecenia statutowe oraz Ojca Dyrektora JRR zawarte w Jasnogórskim Modlitewniku Różańcowym i w bieżących biuletynach „Ave Maria”. Ponadto w II poniedziałek każdego miesiąca o godz. 1615 w Kaplicy Domu Zakonnego uczestniczą we wspólnej modlitwie różańcowej w intencjach stałych, Członków JRR i ich Rodzin oraz w intencjach aktualnych w danym okresie. Raz na kwartał w intencji Członków sprawowana jest Msza Św. Organizowane są też spotkania w czytelni La Salette.
W 2018 roku z Woli Bożej i Maryi Jasnogórskiej Matki Kościoła, w rozpoczętym 16 roku działania Koła JRR w Rzeszowie , decyzją Dyrektora JRR O. Marka Nowackiego OSPPE , przy życzliwości i akceptacji Ks. Proboszcza Wojciecha Bober M.S. Opiekuna Koła JRR, staraniem Adiutorki JRR z Parafii Matki Bożej Saletyńskiej rozpoczęła się po raz pierwszy w Polsce wśród Członków Jasnogórskiej Rodziny Różańcowej w Rzeszowie peregrynacja poświęconej kopii Ikony Jasnogórskiej . W pierwszą sobotę miesiąca 1.12.2018 r. uroczystą Mszę Św. koncelebrowaną pod przewodnictwem Paulina O. Marka Nowackiego OSPPE Dyrektora JRR przy współudziale Ks. Proboszcza Wojciecha Bober MS, poprzedziła modlitwa różańcowa prowadzona przez Członków Koła JRR . Po Mszy Św. i spotkaniu rozpoczęła się oczekiwana z radością 24 godzinna peregrynacja Matki Bożej w kopii Ikony z Jasnej Góry w każdym domu zapraszającego Ją Członka JRR z rzeszowskiego Koła. Peregrynacja Matki Bożej w kopii Ikony z Jasnej Góry trwała od 1.12.2018 r. do 4.04.2019 roku. Przedstawiciele rzeszowskiego Koła JRR z kopią Ikony w dniu 5.04.2019 r. , natomiast 6.04.2019 r. w I sobotę miesiąca włączyli dziękczynienie swoje za otrzymane łaski i Członków pozostałych w Rzeszowie podczas Mszy Św. sprawowanej przez Ojca Dyrektora JRR w kaplicy Najświętszego Serca Jezusowego, uczestnicząc również w nabożeństwie pierwszo sobotnim.
Osoby zainteresowane duchowością Wspólnoty JRR – młode i starsze - serdecznie zapraszamy.

msze swiete

spowiedz

baner numer konta parafia

fundi

Z historii parafii

pismo swiete
Dzieje parafii pw. Matki Bożej Saletyńskiej w Rzeszowie sięgają roku 1931.
Znany rzeszowianin, ks. prałat Julian Łukaszkiewicz, z okazji 50-lecia kapłaństwa, w dniu 8 września 1931 roku, zakupił 2 morgi placu przy ul. Dąbrowskiego 59 z zamiarem założenia zakładu wychowawczego i sierocińca dla chłopców zaniedbanych, a pragnących uczyć się rzemiosła.
Po zebraniu stosownych funduszy przystąpiono do budowy domu.
13 czerwca 1932 roku dziekan rzeszowski, ks. Michał Tokarski, poświęcił fundamenty pod przyszły zakład wychowawczy.

Czytaj więcej...