EucharystiaEucharystia
Dni powszednie: 6.30; 8.00; 15.00; 17.00; 18.30
Niedziele: 6.30; 10.00; 12.00 - dolny kościół
8.00; 9.30; 11.00; 12.30; 14.00; 17.00; 18.30; 20.00 - górny kościół
KRZYZ

Apostolstwo Modlitwy

Spotkania: II-gi czwartek m-ca - Eucharystia i IV czwartek - spotkanie modlitewne

Opiekun: ks. Wojciech Bober MS.

Animator: Maria Bębenek.

Apostolstwo Modlitwy jest ogólnokościelnym stowarzyszeniem i rozwija swą działalność w oparciu o parafie, diecezje oraz domy zakonne. Posiada ramy organizacyjne i statut. Jego szczególnymi promotorami na świecie i w Polsce są ojcowie jezuici. Istnieje ono w ponad stu krajach świata. Jest to dzieło z eucharystyczno-ewangeliczną formą pobożności. Zostało potwierdzone przez kolejnych papieży.

Cel i środki AM
• Rozbudzenie życia duchowego i apostolskiego
• Pogłębienie kultu NSPJ i ożywienie pobożności Eucharystycznej
• Składanie ofiary duchowej w intencjach wspólnoty Kościoła i świata
• Poświęcenie członków rodziny Bożemu Sercu
• Obchodzenie regularne pierwszych piątków miesiąca
• Celebracja liturgicznych obchodów Najświętszego Serca Jezusa i Niepokalanego Serca Maryi oraz Chrystusa Króla
• Częsta Komunia św. wynagradzająca, godzina święta, modlitwa
• Duchowość tego Stowarzyszenia jest ewangeliczno-misyjna oraz praktyczna
• Stanowi płaszczyznę współpracy pomiędzy duchownymi i świeckimi
• Organizuje spotkania modlitewne, biblijne, apostolskie i ekumeniczne

Szerzenie czci do NSPJ

Członkowie ofiarują codziennie rano wszystkie swoje modlitwy, prace, radości i cierpienia w intencji nawrócenia grzeszników i w intencjach wyznaczonych na każdy miesiąc przez Ojca Świętego. Praktykują różne formy nabożeństwa ku czci Najświętszego Serca Jezusa i włączają się w ten sposób w dzieło zbawienia świata. W mieszkaniach umieszczają wizerunek Serca Bożego i noszą medalik. Stają się apostołami przyczyniającymi się do zapanowania Królestwa Bożego na ziemi.


Zobowiązania osób z AM

• U początku dnia odmówienie modlitwy ofiarowania się Panu Bogu
• W ciągu dnia rozważenie jednej tajemnicy Różańca w intencjach Papieża
• Wieczorem przeprowadzenie rachunku sumienia minionego dnia
• W ciągu tygodnia udział w Eucharystii z Komunią św. wynagradzającą NSPJ
• Comiesięczne uczestniczenie w pierwszopiątkowej adoracji Najświętszego Sakramentu
• Zapoznanie się z papieską intencją ogólną i misyjną na dany miesiąc


Zapraszamy wszystkich zainteresowanych.

msze swiete

spowiedz

baner numer konta parafia

fundi

Z historii parafii

pismo swiete
Dzieje parafii pw. Matki Bożej Saletyńskiej w Rzeszowie sięgają roku 1931.
Znany rzeszowianin, ks. prałat Julian Łukaszkiewicz, z okazji 50-lecia kapłaństwa, w dniu 8 września 1931 roku, zakupił 2 morgi placu przy ul. Dąbrowskiego 59 z zamiarem założenia zakładu wychowawczego i sierocińca dla chłopców zaniedbanych, a pragnących uczyć się rzemiosła.
Po zebraniu stosownych funduszy przystąpiono do budowy domu.
13 czerwca 1932 roku dziekan rzeszowski, ks. Michał Tokarski, poświęcił fundamenty pod przyszły zakład wychowawczy.

Czytaj więcej...