EucharystiaEucharystia
Dni powszednie: 6.30; 8.00; 15.00; 17.00; 18.30
Niedziele: 6.30; 10.00; 12.00 - dolny kościół
8.00; 9.30; 11.00; 12.30; 14.00; 17.00; 18.30; 20.00 - górny kościół
KRZYZ

Apostolstwo Modlitwy

Spotkania: II-gi czwartek m-ca - Eucharystia i IV czwartek - spotkanie modlitewne

Opiekun: ks. Zbigniew Wal MS.

Animator: Maria Bębenek.

Apostolstwo Modlitwy jest ogólnokościelnym stowarzyszeniem i rozwija swą działalność w oparciu o parafie, diecezje oraz domy zakonne. Posiada ramy organizacyjne i statut. Jego szczególnymi promotorami na świecie i w Polsce są ojcowie jezuici. Istnieje ono w ponad stu krajach świata. Jest to dzieło z eucharystyczno-ewangeliczną formą pobożności. Zostało potwierdzone przez kolejnych papieży.

Cel i środki AM
• Rozbudzenie życia duchowego i apostolskiego
• Pogłębienie kultu NSPJ i ożywienie pobożności Eucharystycznej
• Składanie ofiary duchowej w intencjach wspólnoty Kościoła i świata
• Poświęcenie członków rodziny Bożemu Sercu
• Obchodzenie regularne pierwszych piątków miesiąca
• Celebracja liturgicznych obchodów Najświętszego Serca Jezusa i Niepokalanego Serca Maryi oraz Chrystusa Króla
• Częsta Komunia św. wynagradzająca, godzina święta, modlitwa
• Duchowość tego Stowarzyszenia jest ewangeliczno-misyjna oraz praktyczna
• Stanowi płaszczyznę współpracy pomiędzy duchownymi i świeckimi
• Organizuje spotkania modlitewne, biblijne, apostolskie i ekumeniczne

Szerzenie czci do NSPJ

Członkowie ofiarują codziennie rano wszystkie swoje modlitwy, prace, radości i cierpienia w intencji nawrócenia grzeszników i w intencjach wyznaczonych na każdy miesiąc przez Ojca Świętego. Praktykują różne formy nabożeństwa ku czci Najświętszego Serca Jezusa i włączają się w ten sposób w dzieło zbawienia świata. W mieszkaniach umieszczają wizerunek Serca Bożego i noszą medalik. Stają się apostołami przyczyniającymi się do zapanowania Królestwa Bożego na ziemi.


Zobowiązania osób z AM

• U początku dnia odmówienie modlitwy ofiarowania się Panu Bogu
• W ciągu dnia rozważenie jednej tajemnicy Różańca w intencjach Papieża
• Wieczorem przeprowadzenie rachunku sumienia minionego dnia
• W ciągu tygodnia udział w Eucharystii z Komunią św. wynagradzającą NSPJ
• Comiesięczne uczestniczenie w pierwszopiątkowej adoracji Najświętszego Sakramentu
• Zapoznanie się z papieską intencją ogólną i misyjną na dany miesiąc


Zapraszamy wszystkich zainteresowanych.

msze swiete

spowiedz

fundi

baner numer konta

Z historii parafii

Dzieje parafii pw. Matki Bożej Saletyńskiej w Rzeszowie sięgają roku 1931. Znany rzeszowianin, ks. prałat Julian Łukaszkiewicz, z okazji 50-lecia kapłaństwa, w dniu 8 września 1931 roku, zakupił 2 morgi placu przy ul. Dąbrowskiego 59 z zamiarem założenia zakładu wychowawczego i sierocińca dla chłopców zaniedbanych, a pragnących uczyć się rzemiosła. Po zebraniu stosownych funduszy przystąpiono do budowy domu. 13 czerwca 1932 roku dziekan rzeszowski, ks. Michał Tokarski, poświęcił fundamenty pod przyszły zakład wychowawczy.

Czytaj więcej...

pismo swiete