EucharystiaEucharystia
Dni powszednie: 6.30; 8.00; 15.00; 17.00; 18.30
Niedziele: 6.30; 10.00; 12.00 - dolny kościół
8.00; 9.30; 11.00; 12.30; 14.00; 17.00; 18.30; 20.00 - górny kościół
KRZYZ

Apostolstwo Dusz Czyśćcowych

Spotkania:
Opiekun: ks. Zbigniew Wal MS

Do Apostolstwa Pomocy Duszom Czyśćcowym (APDC) może należeć każdy praktykujący katolik, niezależnie od stanu i wieku, który pragnie nieść pomoc duszom czyśćcowym.

Zadania Członków APDC

Troska o własne uświęcenie

Członkowie APDC korzystają z pomocy, jakie ofiaruje nam Kościół, a przede wszystkim:
• przystępują regularnie do sakramentów świętych, zwłaszcza do sakramentu pojednania, w którym doświadczamy przebaczającej miłości miłosiernego Jezusa oraz Eucharystii, która jest źródłem uświęcenia,
• czytają i rozważają Pismo Święte, by w ten sposób karmić się Słowem Bożym,
• prowadzą życie modlitwy,
• okazują czynną miłość bliźniego,
• korzystają z innych dostępnych środków, które pomagają do trwania w łasce Bożej i rozwoju życia duchowego.

 

Wspomaganie zmarłych poddanych oczyszczeniu

• Pierwszym krokiem do okazania pomocy zmarłym jest przebaczenie im wszelkiego wyrządzonego zła. Członkowie Apostolstwa, w miarę swoich możliwości, o ile zaistnieje taka potrzeba, starają się zachęcić także innych do przebaczenia zmarłemu wszystkich krzywd i uraz.

Ponadto:
• odmawiają codziennie dowolną modlitwę za zmarłych, (nie obowiązuje ona pod grzechem)
• w ich intencji ofiarują codzienne trudy, wynikające z obowiązków stanu, zawodu, a także doznane przykrości, cierpienia itp.
• w miarę możliwości zamawiają Msze św. za zmarłych lub przynajmniej starają się ofiarować za nich swoje uczestnictwo w Eucharystii i Komunię św.
• w intencji zmarłych, poddanych oczyszczeniu mogą także ofiarować dobre uczynki, jałmużnę, odpusty, uczynki pokutne np. post.

msze swiete

spowiedz

fundi

baner numer konta

Z historii parafii

Dzieje parafii pw. Matki Bożej Saletyńskiej w Rzeszowie sięgają roku 1931. Znany rzeszowianin, ks. prałat Julian Łukaszkiewicz, z okazji 50-lecia kapłaństwa, w dniu 8 września 1931 roku, zakupił 2 morgi placu przy ul. Dąbrowskiego 59 z zamiarem założenia zakładu wychowawczego i sierocińca dla chłopców zaniedbanych, a pragnących uczyć się rzemiosła. Po zebraniu stosownych funduszy przystąpiono do budowy domu. 13 czerwca 1932 roku dziekan rzeszowski, ks. Michał Tokarski, poświęcił fundamenty pod przyszły zakład wychowawczy.

Czytaj więcej...

pismo swiete